Treballs premiats

Disseny d’una aplicació Android

Disseny d’una aplicació Android

Detall

Àmbit temàtic: COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Jaume Callís, Vic
Autor: Ferran Vaqué Bover
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Joan Miarons Serra

 

 

Objectius:

El principal objectiu d’aquest treball de recerca era aprendre a programar i dissenyar gràficament un ventall de petites aplicacions per a dispositius mòbils, sobretot smartphones, amb la finalitat d’introduir-nos dins del món de les noves tecnologies. A part d’aquest, però, un altre dels objectius que teníem amb aquest treball era el de poder ‘pujar’ una de les aplicacions que dissenyéssim amb un caire més comercial al Google Play. Finalment, una altra intenció era la d’aprendre a tècnica del Chroma Key i aconseguir visitar un plató de televisió professional.

 

Metodologia:

Per dur a terme aquest treball de recerca eren necessaris coneixements que no teníem abans de començar-lo, així que vam haver de buscar diverses fonts d’informació (internet, llibres, enginyers… ). Pel que fa a internet, al ser un món fàcilment accessible per a tothom, vam haver de contrastar la informació en diferents llocs per assegurar-nos de la seva validesa.
Primerament vam aprendre el llenguatge Java, utilitzat per a la programació d’aplicacions Android i posteriorment la tècnica del Chroma Key. A més, també vam assistir a diverses conferències relacionades amb la telefonia mòbil. D’altra banda, el disseny de la interfície gràfica de les aplicacions no va suposar gran problema ja que teníem un bon domini previ del Photoshop Cs6.

 

Conclusions:

Aquest treball ens ha servit per veure que, aprendre a programar amb un llenguatge com és el Java no és gens fàcil i que haguéssim requerit de més temps per a dominar aquesta forma de programació. Per altra banda, juntament amb el meu tutor del Treball de Recerca, vam decidir buscar alternatives que ens permetessin dur a terme la programació de les aplicacions d’una forma més senzilla i intuïtiva. El fet de contemplar aquestes altres possibilitats, ens ha fet veure que no existeix una sola manera d’aconseguir els nostres propòsits i que podem assolir-los de formes diferents. A part d’aprendre a programar aplicacions, hem ampliat el nostre coneixement sobre la tècnica del Chroma Key i ens hem pogut fer una idea de com es graven la majoria d’informatius televisius, programes de comèdia, etc. Gràcies a això hem pogut aclarir, també, dubtes que teníem respecte el nostre futur acadèmic.


Compartiu aquest projecte