Treballs premiats

Disseny i construcció d’un anemòmetre ultrasònic.

Disseny i construcció d’un anemòmetre ultrasònic.

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Lluís de Requesens, Molins de Rei
Autor/s autora/es: Sara Hortelano Lozano, Agnès Grimal Manero, Sergio Vázquez Paniagua
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Lluís Nadal Balandras


Compartiu aquest projecte

Objectius

Dissenyar i construir un anemòmetre ultrasònic que mesuri la velocitat i la direcció del vent i doni la informació tant en forma gràfica com en forma numèrica.

Metodologia

El nostre tutor ens va comentar que hi havia uns mòduls per a mesurar distàncies mitjançant ultrasons que s’empraven en robòtica.
El primer pas va ser fer funcionar un d’aquests mòduls seguint les recomanacions del fabricant.
Un cop aconseguit calia veure si el vent tenia alguna influència en el temps de propagació dels ultrasons segons que bufés en el mateix sentit o en sentit contrari. Vam desmuntar el mòdul ultrasònic i vam comprovar que sí: el temps era més petit en sentit del vent i més gran en sentit contrari.
A continuació vam fer els càlculs teòrics i ens vam adonar que necessitàvem 4 mòduls ultrasònics en les direccions Nord-Sud i Est-Oest per a poder determinar la direcció del vent. També ens vam assabentar que podíem determinar la temperatura aproximada sense necessitat d’emprar un termòmetre.
Desprès de muntar els emissors i receptors d’ultrasons en una creu de fusta,vam improvisar un túnel de vent i vam començar amb la programació del microcontrolador. Per a aconseguir més precisió, es repetien les mesures i es feia la mitjana.
Un cop va semblar que ja funcionava bé, ens vam dedicar a millorar la presentació a la pantalla.

Conclusions

Vam comprovar el funcionament de l’anemòmetre fins una velocitat de 4 m/s que va ser la màxima que vam obtenir amb el túnel de vent. L’anemòmetre donava correctament la direcció del vent i la velocitat. Segurament també mesurava bé a velocitats més grans de 4m/s.
Conclusions:
Havíem comprovat clarament que podíem mesurar l’efecte de la velocitat del vent en el temps de propagació dels ultrasons, podíem calcular la velocitat, direcció i temperatura del vent i per tant havíem assolit l’objectiu que ens havíem proposat.