Treballs premiats

Disseny i construcció d’un vehicle multifuncional

Disseny i construcció d’un vehicle multifuncional

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2012

Área: Enginyeria aeroespacial

Centre: Institució La Miranda, Sant Just Desvern

Autors: Álvaro Cebrián Juan

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Javier Muñoz Maroto

En aquest treball he imaginat un vehicle que es pugui desplaçar de manera eficient pels tres medis, que pugui passar de l’un a l’altre comportant-se com un cotxe quan sigui a terra, com un vaixell a l’aigua o com un avió a l’aire.

L’objecte principal del treball és presentar un nou vehicle amb un disseny, unes dimensions, una propulsió i un equipament apropiats, que pugui competir amb els vehicles actuals especialitzats en cada medi.

1) Formulació de la idea: disseny d’un vehicle capaç de moure’s pels tres medis físics (terra, aigua i aire).

2) Recerca d’antecedents o projectes similars existents.

3) Procés de documentació per establir uns fonaments teòrics en què basar-se per desenvolupar la idea.

4) Dedicació especial a l’estudi de diferents formes de propulsió per al vehicle en qüestió.

5) Fase de disseny creatiu per donar forma a la idea inicial.

6) Estudi de les dotacions logístiques necessàries per al vehicle.

7) Elecció final del model i presa de decisions considerant tots els aspectes anteriors.

8) Presentació de la proposta final mitjançant renders fotorealístics en 3D.

9) Recull de les conclusions de la investigació.

10) Bibliografia on es recullen les fonts d’informació.

 

1) S’ha desenvolupat la idea d’imaginar un vehicle que pugui funcionar de manera eficient en tres entorns físics diferents: terra, aigua i aire.

2) S’ha creat un disseny amb una aerodinàmica compatible en els tres entorns i amb unes dimensions adequades que li permetrien circular per la xarxa de carreteres actual. També té les dimensions adequades per ser transportat en un contenidor de càrrega universal de 2,5 m x 2,5 m.

3) Una de les dificultats principals ha estat trobar el mètode de propulsió adequat, perquè era essencial disposar d’una font que proporcionés l’energia necessària per volar, però al mateix temps aquesta tracció havia de ser controlable a terra, quan el vehicle funcionés com un cotxe. Es va arribar a la conclusió que la propulsió turboelèctrica era la ideal per al nostre vehicle multifuncional i es va escollir el motor model Microturbo Noelle 80. També s’ha estudiat la integració d’un sistema de replegament telescòpic de les ales. Finalment, per a la flotació, el vehicle utilitzarà uns patins de doble funció, dins dels quals s’amaguen les rodes quan no són necessàries.

4) Amb l’ajuda del programa de disseny assistit per ordinador SolidWorks es va presentar un model final en 3D.

5) Amb una petita variació a la superfície inferior dels flotadors per tal d’emular la cara inferior d’un esquí, el vehicle es podria adaptar fins i tot per aterrar en zones nevades.


Compartiu aquest projecte