Treballs premiats

Disseny i creació d’un mosaic

Disseny i creació d’un mosaic

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Vescomtat de Cabrera, Hostalric
Autor/s autora/es: Estel Parés Estapé
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Meritxell Gispert Sala


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius prinicipals d’aquest treball són:
– Dissenyar un mosaic amb GeoGebra
– Convertir aquest disseny en rajoles reals
– Aprendre a utilitzar GeoGebra
– Estudiar els terres hidràulics d’una casa
– Recerca i estudi de mosaics en alguna casa del meu entorn

Metodologia

La metodologia empresa per realitzar aquest treball ha estat la següent. Inicialment, he fet una recerca d’informació dels mosaics per poder situar-me en el tema. Seguidament he buscat la casa per realitzar l’estudi de les rajoles hidràuliques i la casa amb mosaics del meu entorn. Un cop trobades, he realitzat un estudi dels mosaics de cadascuna d’elles. Per la resta d’objectius, dissenyar un mosaic amb GeoGebra, convertir aquest disseny en rajoles reals i aprendre a utilitzar GeoGebra, la metodologia ha estat una mica diferent. El que he fet ha estat aprendre a utilitzar GeoGebra mitjançant tutorials i moltes pràctiques. Un cop he sabut com funciona, he realitzat diversos dissenys fins que he creat el que m’agrada. Posteriorment, amb l’ajuda d’un mestre atresà del poble he pogut convertir el disseny en rajoles reals.

Conclusions

Un cop acabat el treball podem veure que, amb més o menys dificultats, tots els objectius s’han complert amb la seva totalitat.
Gràcies a aquest treball puc treure la conclusió que GeoGebra no només pot ser utilitzat per tasques de l’aprenentatge, sinó que també és totalment compatible per realitzar tasques més artistíques com la dels mosaics, això si caldria que es fessin algunes millores per agilitzar el procés.
Finalment, estic molt satisfeta del treball que he realitzat, ja que m’ha ajudat a descobrir moltes coses que no coneixia del meu entorn i també perquè he pogut veure que després de molt d’esforç hi ha una gran recompensa.