Treballs premiats

Disseny, programació i model de negoci innovador d’una App per a dispositius mòbils destinat al transport aeri. Centre: Institut de Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Farners

Disseny, programació i model de negoci innovador d’una App per a dispositius mòbils destinat al transport aeri. Centre: Institut de Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Farners

Detall

Àmbit temàtic: 2016, ECONOMIA, SOCIOLOGIA I POLÍTICA
Edició:

Autor/s autora/es: Pol Pérez Martínez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Roser Santaeulària Solans, Imma Pita Gonzalez


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius principals que m’he marcat en aquest projecte són: Aprendre a programar i dissenyar aplicacions mòbils a través de programari lliure, poder fer arribar tota la informació necessària al passatger, satisfer les necessitats d’aquests passatgers, millorar les necessitats i mancances del servei aeroportuari, atraure a les companyies aèries a tenir aquest servei i tenir tot amb un major control, i un marge de beneficis alt.
També treballaré la viabilitat d’una empresa que tingui com a producte una App . A més, veure si es podria constituir una empresa en base a aquest producte. Una altra cosa seria unificar tota la gran base de dades i informació de cadascuna de les Apps de viatges del mercat i fer-ne una de sola, econòmica i assequible a tots els passatgers.

Metodologia

He realitzat un estudi previ per les necessitats de millora en la gestió, a continuació he començat el procés de l’App. PIXLR EDITION (per la millora d’imatges, logotips i icones dissenyades exclusivament per a l’App). El 2n MOBINCUBE (Introducció d’imatges, textos, base de dades per generar codis d’informació). El 3r APPMACHINE PRO (Disseny de l’estructura, disposició i visualització per introduir menús, geolocalització i, connexió a Internet, entre d’altres. Després configurar un pla d’empresa per aquesta App.

Conclusions

Analitzant de manera crítica el projecte, els meus objectius, el treball realitzat i les finalitats aconseguides, puc estar satisfet d’haver assolit amb èxit les meves expectatives.
Per tal de dissenyar una App i que estigui operativa a temps real és necessari actualitzar la informació i el contingut constant, ja que el client i l’usuari deixarien per banda el servei d’aquesta App i en buscarien de millors.
També és molt necessari i recomanable que un cop creat el prototip es valori funcionalment, que un mateix agafi el seu smartphone i realitzi la prova del seu producte, que el tasti, que el toqui, que vegi els erros i on l’App deixa de funcionar.
Un model de negoci es té en compte molts factors, tant interns com externs, el públic a qui es dirigeix, el nivell tecnològic que es necessiti, el mercat geogràfic, el poder adquisitiu i les inversions que siguin necessàries per aquest model de negoci.
Al principi no té sentit construir grans productes si no som capaços d’aconseguir l’atenció dels nostres clients. Un model de negoci innovador no consisteix en observar la competència per copiar-la, sinó en crear nous mecanismes que permetin crear valor i percebre ingressos dins l’empresa. A part consisteix en desafiar les normes per dissenyar models originals que satisfacin les necessitats desateses, noves o ocultes dels clients.