Treballs premiats

Diversitat d’ocells a Lliçà de Vall

Diversitat d’ocells a Lliçà de Vall

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut La Vall de Tenes, La Sagrera

Autora: Ayla Torcal Garcia

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Pilar Gros I Rocabert


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu d’aquest treball és comparar la diversitat d’espècies d’ocells entre una zona de camp, una de bosc i una urbana al municipi de Lliçà de Vall.

La hipòtesi és que tant a la zona de camp com en la zona de bosc, hi ha més diversitat que en la zona de poble; i a la zona de bosc hi ha més diversitat que a la zona de camp i a la de poble.

 

Metodologia

El treball de camp ha consistit en la identificació de les espècies avícoles trobades durant els mesos de juliol i agost de l’any 2017 en una àrea d’estudi al municipi de Lliçà de Vall dividida en tres zones: boscosa, de conreus i urbana. Les prospeccions s’han realitzat a primera i última hora del dia, duraven al voltant d’una hora i consistien en recórrer la zona i esperar en punts concrets per prendre les dades. Amb aquestes extretes s’han realitzat diverses llistes i gràfiques que reflecteixen la diversitat d’espècies d’ocells en l’àrea estudiada.

Conclusions

Atenent als resultats del nombre d’espècies per zona (Urbana:23, boscosa:35, agrícola:36), es pot afirmar que la hipòtesi s’ha complert parcialment: és cert que la zona urbana hi ha menys diversitat d’espècies d’aus que a les altres dues però és fals que a la zona de bosc hi hagi més que a la de camp.

Hi ha espècies que habiten en totes les zones i n’hi ha d’altres que només n’habiten una; i en cas d’habitar dues o tres zones cada espècie tendeix a preferir-ne una d’elles.