Treballs premiats

Documents d’una vida. Memòria històrica d’un matrimoni del primer terç del segle XX

Documents d’una vida. Memòria històrica d’un matrimoni del primer terç del segle XX

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut De Vic, Vic
Autors: Laia Tomàs Guix
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Concepció de Rocafiguera Garcia

 

Objectius:

L’objectiu del treball, com ja hem comentat, és reconstruir la vida dels meus besavis paterns-materns, des del naixement fins a la postguerra, partint de documentació familiar, de fonts orals i d’arxius varis.

El gruix de la documentació són les vuit postals i cartes conservades que el meu besavi patern-matern va enviar a la seva esposa i besàvia meva, a finals de la Guerra Civil, des del camp de concentració on el van confinar i des dels altres destins que seguiren fins al seu retorn a casa.

La resta de la documentació (certificats, cèdules, quaderns, fotografies) ens ha servit per  ampliar l’objecte d’estudi i contextualitzar diferents aspectes vitals (família, escola, feina, etc.), alguns dels quals es deixen entreveure en les postals i cartes inicials.

En definitiva, es tracta de conèixer el context històric en què es va desenvolupar la vida d’un matrimoni fins al període de la primera postguerra, i com la guerra civil va incidir en les seves vides, sempre a partir de la memòria històrica que ens proporciona la documentació.

 

Metodologia:

Vam partir de les vuit postals i cartes conservades que el besavi va adreçar a la besàvia al final de la guerra. Un cop ordenades i analitzades, però, calia conèixer altres circumstàncies de la seva vida per poder interpretar una sèrie de fets, de manera que vam encetar noves línies metodològiques de recerca.

La primera línia va ser buscar tota la documentació d’aquella època que conservàvem (certificats, formularis, cèdules, escriptures, fotografies…), així com també llibres i quaderns. La segona línia va ser iniciar la recerca en diferents arxius catalans, ja fossin municipals (naixement i defunció, filiació, residència, servei militar, avals…), parroquials (batejos, matrimonis, etc.)o històrics (ferrocarrils, mossos, etc. ).

Simultàniament a la recerca de la documentació, vam dur a terme la consulta de la bibliografia (llibres, revistes, articles i espais web), que ens va ajudar a localitzar algunes de les fonts documentals.
Per resoldre els buits amb què ens vam anar trobant, vam utilitzar, d’una banda, el mètode comparatiu, que ens permetia extrapolar situacions i experiències vitals similars, de manera que vam poder reconstruir aquests episodis a partir de situacions paral·leles; i d’altra banda, la consulta de fonts orals. Aquest treball, doncs, es basa principalment en l’anomenat mètode biogràfic, un mètode qualitatiu que explora l’experiència global de la vida de les persones.

 

Conclusions:

Aquest treball, que finalment és un estudi sobre la memòria històrica que ressegueix les vides dels meus besavis, ens ha portat a iniciar-nos en el món dels arxius. També ens hem adonat que, al marge d’aquests arxius ‘oficials’, hi ha molta documentació particular conservada per famílies.

Aquest treball ens ha permès conèixer i reivindicar la vida de tota una generació, amb una manera de viure i de pensar, i d’enfrontar-se als mals tràngols i dificultats que els va tocar viure. També ens ha permès ser conscients del que significa una guerra: la guerra provoca un fort daltabaix en la vida de les persones, un trencament, i les marca.

Tot això ho hem anat veient gràcies a aquests documents que hem conservat a casa i als arxius. Com aquests documents dels besavis n’hi ha molts i cal recuperar-los i donar-los el valor que tenen: són la memòria d’aquesta generació. Només la recuperació d’aquests arxius familiars, d’aquelles cartes, d’aquells diaris i d’aquelles fotografies empolsinades, és el que ens ha de permetre entendre i arribar a sentir aquelles vivències i sentiments que va patir la població civil, la gran damnificada i sovint oblidada  de la Guerra Civil.


Compartiu aquest projecte