Treballs premiats

DomoXaic: Disseny d’un sistema domòtic funcional i ampliable

DomoXaic: Disseny d’un sistema domòtic funcional i ampliable

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Manuel de Montsuar, Lleida
Autor: Roger Miret Giné
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Xavier Jauset Berrocal

 

 

Objectius:

Els objectius que em vaig plantejar i que volia assolir quan vaig començar aquest projecte eren:

  • Dissenyar un sistema domòtic que permetés ser controlat des d’Internet, amb el mòbil i localment.
  • Implementar el sistema domòtic dissenyat.
  • Fer servir, per assolir aquests dos objectius, materials i recursos de què ja es disposés per aprofitar-los i abaratir així el preu del sistema.

 

Metodologia:

Tenia bastant clar l’esquema que tindria el sistema un cop tot muntat. Vaig agafar cada una de les parts que formaven el sistema i la vaig anar desenvolupant en la direcció i sentit que em semblaven més adequats perquè aquella part fos com el disseny.
Coneixent OpenWrt i sabent que el volia posar al router, un dels primers passos va ser buscar com fer un flash del firmware OpenWrt sobre la memòria del router. La connexió remota al router, un cop instal•lat el nou firmware, passa a ser a través del protocol SSH (port 22). A continuació havia de trobar la manera per fer que un script php en un servidor extern realitzés una connexió SSH al router. Va caldre buscar quines opcions hi havia per a realitzar la tasca i anar provant-les per veure quina satisfeia millor la necessitat.
D’igual manera, els altres aspectes del treball s’han desenvolupat així, a prova i error avançant cap a la idea final. Però gira tot sobre el mateix punt, saber què volia fer exactament i saber més o menys com s’havia de treballar per arribar a l’objectiu.

 

Conclusions:

Tot i la molta feina que suposa la realització d’un treball com aquest, el resultat acostuma a ser molt satisfactori, i en el meu cas així ha estat. Encara que no fos un dels objectius que em vaig marcar, la meva idea inicial era fer servir mòduls de radiofreqüència, que per una cosa o altra no van acabar de funcionar. Ara bé, veure que he sigut capaç d’aplicar els coneixements de programació que ja tenia, i els que he hagut d’aprendre, per crear un sistema domòtic que compleix amb els objectius que em vaig marcar és tota una complaença. Tant amb l’ordinador com amb el mòbil es pot controlar el sistema, des de qualsevol lloc amb accés a Internet, i també, com evidentment ha de ser, des del mateix mòdul amb un polsador. A més, és completament funcional, tant les funcions remota com local. Per tant puc dir que he assolit els objectius que em marcava.
És un projecte interessant perquè engloba diferents camps, com la programació de software, programació de firmware, electrònica, etc. El projecte, però, no s’acaba aquí; està tot preparat per una adaptació comercial del sistema, que amb unes petites millores, constituiria un model de negoci bastant viable, atès el baix cost de despeses.


Compartiu aquest projecte