Treballs premiats

Downton Abbey:L’esplendor del teló de fons

Downton Abbey:L’esplendor del teló de fons

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Guindàvols, Lleida
Autor/s autora/es: Andreu Mallada Torrent
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: M Teresa Closa Vidal


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius d’aquest treball són conèixer més sobre la societat anglesa de principis del segle XX i en concret de la classe aristòcrata i les relacions que tenia amb la resta de les classes socials. Es tracta de investigar si tots els grans fets socials i polítics del moment hi apareixen amb una gran nitidesa o no. Per això m’ha semblat que era una manera molt adequada per conèixer la història analitzar de quina forma un mitjà tant actual com és una sèrie televisiva mostra la vida i la mentalitat de la gent d’un moment històric determinat. Vull saber si aquest mitjà audiovisual i en concret aquesta sèrie -Downton Abbey- és capaç de reflectir amb precisió i fidelitat tots els canvis socials, històrics i culturals d’aquest període.
Aquest objectiu principal ha de servir per posar a prova, és a dir per contrastar o verificar, la hipòtesi següent:
Per a què una sèrie sigui creïble s’ha d’idear un context històric realista on les diferents evolucions socials, tecnològiques i polítiques d’aquesta època creïn un teló de fons per a l’acció dramàtica.

Metodologia

Un cop feta tota la recerca bibliogràfica i videogràfica necessària per determinar el context històric i cultural, el següent pas va ser visionar la sèrie cada dia durant l’estiu i recollir els esdeveniments històrics, polítics, socials, demogràfics, els esdeveniments relacionats amb la guerra i els invents que apareixien al llarg de la sèrie.
Per tant, el treball està estructurat en:
Una part teòrica que recull els esdeveniments històrics i socials més destacats de l’Anglaterra de principis del segle XX.
Una part pràctica, on hi ha l’anàlisi del tots els capítols de les 8 temporades de les que consta la sèrie. He estudiat de quina manera a cada capítol surt un esdeveniment i de quina manera queda reflectit al capítol. Aquesta és la part clau del meu anàlisi perquè és quan es veu si la sèrie és realista, sí els fets històrics es mostren bé i així es veu sí aquests esdeveniments històrics, socials i culturals funcionen bé com a teló de fons.
Per últim tota aquesta tasca d’anàlisis s’ha posat en una llista de comprovació ‘checklist’ que ha servit entre altres coses per situar exactament de quina manera i en quin moment del capítol apareix cada esdeveniment històric.

Conclusions

Un cop acabat el treball he de dir que Downton Abbey és una sèrie brillant, de qualitat, típicament britànica. Els detalls i l’ambientació estan molt ben pensats i cuidats. Tots els elements històrics ocupen un lloc rellevant, però no perquè siguin el tema principal sinó perquè són el teló de fons on es desenvolupa tota l’acció dramàtica. Això ho aconsegueix amb el treball escenogràfic i d’ambientació que li han donat els creadors de la sèrie, però aquest no és l’únic element realista de la sèrie. Els elements socials, polítics i històrics són el teló de fons i es troben incorporats realment dins la trama, principalment perquè formen part del dia a dia dels personatges. La seva vida i les seves relacions personals es troben sempre emmarcades dins els fets històrics.