Treballs premiats

Du mythe d’Orphée et d’Eurydice: L’évolution du mythe d’Orphée  tout au long de l’histoire  de l’opéra, comparaison entre l’Orfeo de Monteverdi et celui de Gluck

Du mythe d’Orphée et d’Eurydice: L’évolution du mythe d’Orphée  tout au long de l’histoire  de l’opéra, comparaison entre l’Orfeo de Monteverdi et celui de Gluck

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Lluís de Peguera, Manresa

Autor: Joan Caminal Giménez

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Layla Selim Jordà, Maurici Tarragó Antoni


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius del treball pivotaven entre tres eixos que finalment convergien:

Rl mite clàssic. El primer objectiu era establir les diverses versions del mite d’Orfeu i quina va ser la triada per ser convertida en òpera.

Rls moviments de pensament. Com va evolucionar el pensament a Europa i quins van ser els principals moviments intel·lectuals. En aques cas, el Barroc per Monteverdi i el Classicisme per Gluck.

Les òperes com a creació artística. Aquest punt connectava els dos anteriors ja que el mite, clàssic en si mateix, era filtrat a través del moviment cultural del moment i finalment era l’autor que en cada cas creava la seva versió.

L’expressió en francès. A banda dels objectius anteriors, que eren per ssolir el contingut necessari per al treball, també tenia com la intenció de fer una redacció en francès que semblés natural. Per això he d’agrair la tutorització de la professora Layla Selim.

 

 

Metodologia

La metodologia ha consistit en l’estudi i la recerca bibliogràfica de tantes fonts com ha estat possible i que trobareu ressenyades al final de la memòria. Les fonts de caràcter digital han estat especialment rellevants a l’hora de l’estudi de l’òpera. Mentre que les purament bibliogràfiques ho han estat per a la recerca més tècnica de la mitologia, de la biografia dels autors i dels moviments de pensament.

Conclusions

A grans trets, les conclusions del treball es poden resumir en:

– La importància del mite d’Orfeu en el llegat grecollatí i la seva pervivència a través de les diferents expressions artístiques des de les Metamorfosis d’Ovidi al món de l’òpera passant per l’escultura.

– L’amor i el control de la raó sobre les emocions humanes és el tema principal que pot adaptar-se a totes les èpoques i que també és molt present en diverses disciplines artístiques. Lligat amb això, aquesta memòria va confirmar la importància de la cultura greco-llatina que va deixar un fort rastre en la nostra Cultura Occidental. Assentada sobre el llegat grecollatí i la tradició cristiana, han anat remodelant els mites més antics.

– L’òpera com a creació artística és un reflex de la seva societat. Així, en l’Orfeo de Monteverdi els déus, equiparables a monarques absoluts, imposen la seva voluntat sobre els homes mentre que en l ‘Orfeo de Gluck, ja en plena Il·lustració, són els desitjos dels homes que s’imposen als dels déus i l’amor triomfa.