Treballs premiats

Efectes de l’exercici en rosegadors de laboratori amb patologies associades a l’envelliment

Efectes de l’exercici en rosegadors de laboratori amb patologies associades a l’envelliment

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Psicobiologia
Centre:    Institut Escola Industrial, Sabadell
Autor/s autora/es:    Alba Guillem Llobet, Rita Bernaus Gumí
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Mireia Panadés Uroz

El nostre objectiu era observar si amb la realització d’exercici els individus presentaven algun tipus de millora en àmbit d’orientació espacial; a més d’observar les diferències entre els ratolins de la soca amb envelliment prematur i els pertanyents a la soca normal..
Per fer l’experiment hem utilitzat dues soques de ratolins, els SAMR1, d’envelliment normal, i els SAMP8, d’envelliment prematur. D’aquests dos tipus n’hem fet dos grups, un amb exercici i un sense obtenint així quatre grups. Ens hem centrat en els resultats del Morris Water Maze i no han estat els esperats. Esperàvem veure diferències entre els grups amb exercici i els grups que no en feien però les úniques que hem pogut veure han estat entre les dues soques.
A partir d’aquí vam recopilar les dades i vam sintetitzar-ho en taules SPSS que hem inclòs al treball per tal de ser més entenedor..
Basant-nos exclusivament en els resultats què hem obtingut, hem observat que no hi ha cap mena de benefici pel fet de fer exercici o no realitzar-ne. Tot i això, tenim constància d’altres experiments similars que han donat un resultat diferent del nostre. Per tant deduïm que alguna variable va alterar els resultats de l’experiment.


Compartiu aquest projecte