Treballs premiats

Efectes dels raigs ultraviolats en el cos humà

Efectes dels raigs ultraviolats en el cos humà

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Duc de Montblanc, Rubí
Autores: Dàlia Sánchez Ponce, Aina Buxaus Ventura
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutora: Antònia Jiménez Pereda

 

Objectius:

Els objectius proposats en la realització d’aquest treball són els següents :

  • Adquirir un major coneixement sobre els raigs UV.
  • Comprendre com interactua la pell amb els UV.
  • Conèixer quins són els efectes beneficiosos de l’exposició als UV.
  • Prendre consciència de quins són els efectes perjudicials produïts pels UV en el cos humà, especialment en relació al càncer de pell.
  • Tenir coneixement de com funcionen els mètodes de protecció contra aquest tipus de radiació.
  • Comprovar la veracitat o falsedat de certes creences sobre els UV.
  • Estudiar la variació de la incidència dels UV en un punt i durant un temps determinat.
  • Posar en pràctica el mètode científic.
  • Treure conclusions generals a partir dels coneixements adquirits i experiments realitzats.

 

Metodologia:

Per assolir el compliment dels objectius d’aquest treball, la informació ha estat extreta de fonts tals com pàgines web (per exemple, de la WHO: World Health Organitzation), articles de diaris, articles de revistes, llibres… Aquesta informació ha estat analitzada, entesa i exposada de la manera més entenedora possible.
Per la realització dels experiments s’ha posat en pràctica el mètode científic i, juntament amb els coneixements obtinguts durant la recerca d’informació, s’han analitzat els resultats experimentals i se n’han extret unes conclusions.

 

Conclusions:

Els raigs UV són un tipus de radiació a la que els humans inevitablement estem exposats diàriament, en major o menor intensitat depenent de diversos factors, és per això que és imprescindible aprendre a conviure amb ella.
Una exposició excessiva als UV ens pot ocasionar greus conseqüències com una debilitació del sistema immunitari, molèsties oculars que poden arribar a la mateixa ceguesa i sobretot conseqüències en la pell com cremades, envelliment prematur o càncer de pell. Tanmateix, els raigs UV són indispensables per la producció de vitamina D3 i ,per tant, també són beneficio-sos i necessaris per un bon funcionament de l’organisme.
La manca de conscienciació en la població es fa evident amb l’augment del nombre de casos de càncer de pell, degut a que part d’aquesta s’exposa de manera irresponsable al sol amb la finalitat de bronzejar-se.
És de vital importància que la gent estigui ben informada sobre els efectes dels raigs UV en el cos humà i conscienciada de que cal evitar l’exposició als raigs UV entre les 12 i les 16h, hores de major intensitat, i de que s’han d’utilitzar productes de protecció adequats, és a dir, ulleres de sol homologades i cremes solars no caducades i que tenen consideració el tipus de pell de cadascú.


Compartiu aquest projecte