Treballs premiats

El català, una assignatura pendent

El català, una assignatura pendent

Detall

Àmbit temàtic: FILOLOGIA/LINGÜÍSTICA/SOCIOLINGÜÍSTICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut de Tremp, Tremp

Autora: Mercè Feliu Cuberes

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutor: Josep Manel Fondevila Tolo


Compartiu aquest projecte

Objectius

Era un tema que estava a l’abast de les meves possibilitats; m’interessava, m’il·lusionava, i tenia tot l’interès a trobar les respostes per saber si el català ja estava normalitzat, com el procés havia repercutit; quins canvis havia implantat a la població, i de quina manera havia augmentat l’ús del català; en l’àmbit de la política, de la cultura, i de l’ús social de la llengua. Aquestes són algunes qüestions que m’han motivat a realitzar-lo.

Metodologia

He centrat part del treball a parlar del procés de normalització lingüística des de períodes on el català havia estat perseguit, i d’altres de recuperació, és una part clau per poder entendre el context històric pel qual ha passat la nostra llengua.

Més endavant trobarem lleis que regulen l’ús del català, i com aquestes han modificat la situació lingüística; parlaré de campanyes que l’incentivin, premsa, idees contràries, foment del seu ús,… Després tindrem el buidatge d’enquestes i entrevistes, i finalitzarem amb les conclusions, les fonts, els agraïments i per acabar els annexos.

Conclusions

M’he adonat que necessitem lleis que emparin les llengües, aquest és el cas d’un repertori de decrets i lleis aprovades que ajuden que el català continuï a l’administració, escoles… Però no són suficients, ergo no emparen tots els àmbits: Estem mancats en l’àmbit de l’educació, l’administració, els mitjans de comunicació,  la literatura, el cinema, la música, Internet, etc. Malgrat tot, m’he adonat que des de la Secretaria de Política Lingüística s’ha promogut la llengua a través de campanyes. Però, en una situació de normalitat la llengua pròpia del territori seria sabuda i parlada per tothom, parlin o no altres llengües. Podríem parlar de normalitat quan tota persona a qui jo m’adreci en català em respongui en català.