Treballs premiats

El cervell i la música

El cervell i la música

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Francisco de Goya, Barcelona
Autor/s autora/es: Maria Milian Costa
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Ana Cristina Mora Figuera


Compartiu aquest projecte

Objectius

La música impacta de tal manera en el cervell que s’adquireixen beneficis i habilitats no relacionats directament amb la música. Aquesta va ser la hipòtesi que em vaig plantejar a l’inici de la recerca i tot el treball gira al seu voltant; per aquest motiu els objectius que em vaig marcar són els següents:
1. Adquirir coneixements sobre el cervell i el seu funcionament.
2. Conèixer els efectes de l’entrenament musical en el cervell, és a dir, comprendre els motius pels quals la música podria beneficiar el cervell i què comportarien aquests beneficis.
3. Esbrinar si existeixen diferències entre els cervells de músics i no-músics.

Metodologia

He dividit el treball en dues parts: una recerca bibliogràfica inicial i el treball de camp. La recerca bibliogràfica ha consistit en entendre primer el funcionament del cervell i, posteriorment, centrar-me en el món que aquest comparteix amb la música.
He tingut la sort de comptar amb l’ajuda de dos investigadors de l’Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta de la Universitat de Barcelona, els quals m’han facilitat articles i llibres de divulgació amb els que he basat la recerca bibliogràfica.
L’objectiu de la part pràctica ha estat veure si l’entrenament musical impacta de tal manera en el cervell que aquest té més facilitat a l’hora de desxifrar una paraula altament distorsionada pel so ambient. Per observar si existeix aquesta facilitat esmentada vaig fer el Test de la parla amb soroll (Speech in Noise Test) a estudiants de música i a d’altres que no tenien coneixements musicals.

Conclusions

Com funciona el cervell? El meu primer objectiu semblava concret i senzill de respondre; ara m’he adonat de la complexitat que s’amaga darrere d’aquesta pregunta.
M’ha fascinat l’habilitat del cervell de modificar la seva pròpia estructura i funció depenent del propi cos o del medi extern, i he vist que aquesta habilitat està molt relacionada amb la música.
La música engloba una gran varietat de xarxes neuronals que relacionen les diferents àrees del cervell que s’activen durant el processament i la interpretació musical; és per aquest motiu que tot i ser un estímul auditiu com la parla, la música fa demandes majors al cervell. Aquestes altes demandes que la música imposa en certs processos cognitius i sensorials que comparteix amb la parla són les que milloren els processos neuronals relacionats amb el llenguatge. Vaig voler demostrar aquest fenomen amb el treball de camp, que va consistir en comparar el grau de comprensió de frases distorsionades per un soroll en joves músics i no-músics.
Aquesta recerca no és més que una petita introducció al món de la neurociència i la música, dos conceptes que, tot i semblar completament diferents, comparteixen moltes coses.