Treballs premiats

El Cosmos del Caos. Introducció a la Teoria del Caos

El Cosmos del Caos. Introducció a la Teoria del Caos

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Comte de Rius, Tarragona
Autor/s autora/es: Núria Aparicio Castilla
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Josep Maria Aliaga Tomàs


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius d’aquest projecte han estat, principalment:
– Conèixer els inicis de la Teoria del Caos i la seva evolució.
– Investigar les aplicacions del Caos en diversos àmbits: meteorologia, economia, medicina, psicologia, art…
– Estudiar les lleis físiques que regeixen els sistemes caòtics i conèixer els mètodes de representació més utilitzats.
– Estudiar els oscil·ladors i els comportaments que desenvolupen.
Aquests objectius pretenen validar la següent hipòtesi de partida:
El Caos està regit per una sèrie de moviments, aquests,intrínsecament poden mostrar un període repetitiu i, alhora,predictible ( encara que desconeixem els límits d’aquesta predictibilitat). Per tant, podem afirmar que el Caos, d’alguna manera, mostra comportaments regulars.

Metodologia

El treball consta de dos blocs. La recerca s’ha iniciat amb la part teòrica per tal d’adquirir el coneixements necessaris per duu a terme la segona part. Es parteix d’un estudi extens de la base matemàtica i física del Caos, i finalment, es profunditza en els sistemes dinàmics no lineals, ja que, són els més utilitzats en els sistemes caòtics. En la part teòrica també s’exposen els antecedents històrics i les aplicacions en els diversos camps del Caos. Per últim, s’inclou un apartat on es relaciona el terme Caos amb la filosofia. En els annexos apareix un ampli estudi d’oscil·ladors.
La segona part és la experimentació de sistemes caòtics. Se n’ha estudiat tres: el pèndol doble, l’estudi de sons compostos indeterminats i l’aplicació logística. L’objectiu de totes les experimentacions ha estat validar la hipòtesi de partida. L’objectiu s’ha aconseguit en cada cas mitjançant l’aplicació de diversos sistemes caòtics en condicions reals i, no pas ideals, com en la part teòrica s’exposa.

Conclusions

Les conclusions han estat que la investigació i l’estudi dels fonaments matemàtics i físics de la Teoria del Caos han estat de gran ajuda per interpretar l’experimentació pròpia amb sistemes caòtics. La recerca bibliogràfica dels diversos autors que han fet la seva aportació a aquesta teoria ofereix una visió cronològica de l’avenç cap a un nou mètode per entendre la realitat. Les aplicacions de la teoria mostren la utilitat d’aquesta no sols en àmbits tècnics sinó també en ciències socials, com economia o psicologia. Les experimentacions dels diferents sistemes caòtics han validat la hipòtesi de partida amb èxit.