Treballs premiats

El cotxe autònom. És possible crear un cotxe completament automàtic?

El cotxe autònom. És possible crear un cotxe completament automàtic?

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Enginyeria de sistemes i automàtica

Centre: Col·legi Maristes Rubí, Rubí

Autors: Jordi Vives Martorell

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Josep Maria Zambudio Cantón

Incentivat per les ganes de saber més coses sobre l’àmbit de la programació i l’electrònica, em vaig plantejar uns objectius generals que eren aprendre el màxim possible en el temps que tenia i aplicar-ho a alguna cosa útil. Un cop decidit el tema, el cotxe autònom, vaig concretar els objectius del treball. El principal era idear un sistema que portés a la solució del projecte i fos factible pel que fa a recursos i temps disponible. Això és, crear un cotxe o una maqueta que fos capaç de desplaçar-se on jo volgués sense que ningú el dirigís. Calia emprar coneixements de l’àmbit de l’electrònica i de la mecànica per a la part física de la maqueta i tots els sistemes necessaris perquè funcionés. Alhora, també calien coneixements de programació per donar vida al cervell del sistema automàtic.

Durant tot el treball he intentat seguir el rigor del mètode científic. Com en una investigació real, vaig començar el treball plantejant una hipòtesi. És possible crear un cotxe completament automàtic? També em vaig fixar uns objectius generals i la manera com els desenvoluparia des del principi. A partir d’aquí seguiria, per ordre, l’aprenentatge dels conceptes i tot el que comporta la part teòrica del treball: la mecànica dels automòbils, els sistemes d’automatització de vehicles ja fabricats, etc. Una vegada assumits, havia d’aplicar-los a una maqueta tan semblant a la realitat com fos possible, per tal de demostrar que el treball també es podria aplicar a la realitat o a gran escala. D’altra banda, havia de fer tot això mentre redactava la memòria del treball, incloent-hi totes les passes que duia a terme. Finalment, vaig resoldre la hipòtesi per mitjà de les conclusions.

A mesura que arribava a la fi del treball, havia de plasmar totes les conclusions extretes d’un any de feina. Podia confirmar la hipòtesi sobre la creació d’un cotxe completament automàtic, que era el primer objectiu del treball. Paral·lelament a aquest objectiu, vaig fer la maqueta d’un automòbil, amb les degudes modificacions segons els controladors electrònics Arduino, i vaig compartir tecnologia amb els grans autòmats que fabriquen les multinacionals. I tot això satisfactòriament.

Quant al futur de la idea plantejada, un cotxe que funcioni completament sol pot tenir moltes aplicacions pràctiques, com l’ajuda a persones discapacitades. En resum, ara que ja he acabat el treball, els resultats es poden veure en la memòria realitzada.


Compartiu aquest projecte