Treballs premiats

El funcionament de l’LHC: descobrint l’univers

El funcionament de l’LHC: descobrint l’univers

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Física atòmica, molecular i nuclear
Centre: Col•legi de Jesuïtes El Clot – Escola del Clot, Barcelona
Autors: Jesús Rodrigálvarez García
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors: Xavier Vila Guàrdia

L’objectiu que perseguia amb aquest treball de recerca era entendre què busquen en aquest accelerador de partícules, perquè van haver de construir-ne un de tan potent, a més de descobrir com funciona mecànicament, i conèixer la comunitat científica que hi ha al darrere analitzant totes les dades que obtenen. També perseguia com a objectiu ampliar el meu coneixement personal sobre aquestes partícules tan desconegudes i tan diferents de les coses que ens trobem al món real en què vivim, entendre com interactuen entre elles, quines són les partícules més petites que es coneixen i com s’està investigant per saber de què estan fetes.

La metodologia del treball de recerca va ser en un primer moment molt teòrica, buscant molta informació sobre l’LHC, el CERN, i les partícules que tractaven. A partir d’aquí, vaig trobar molta informació sobre altres aspectes en què treballaven, com el bosó de Higgs. Un cop ja havia trobat molta informació i tenia una idea bastant clara del tema, vaig tindre el privilegi de visitar el CERN. I allí vaig poder entrevistar un físic espanyol que hi treballa i vaig ampliar encara molt més els meus coneixements i vaig perfeccionar molt més el meu treball. Per acabar, després de la visita vaig decidir fer el treball experimental basant-me en les radiacions que sortien dels acceleradors, a petita escala, i analitzar els materials que són bons com a protecció d’aquesta radiació.

Amb aquest treball he obtingut moltes conclusions sobre els diferents aspectes que he tractat. Per una banda, m’he adonat de l’avenç sensacional que ha fet la ciència en aquest temps. També he vist, però, que la societat no és conscient d’aquests nous descobriments. L’antimatèria, per exemple, es va començar a estudiar abans dels anys seixanta, i és ara quan sembla un tema innovador i d’avantguarda. També em vaig sorprendre per la visita que vaig fer al CERN, ja que ara és molt famós per l’LHC i la increïble potència que utilitza, però hi ha moltíssims acceleradors més, dels quals quasi ningú no en sap res, perquè són molt menys potents.

Respecte a la part experimental, he après que no sempre s’obtenen els resultats que un desitja, però que cal ser objectiu i intentar trobar una resposta encara que no sigui la que esperàvem inicialment. Tot i així, hi ha hagut molts resultats positius i he observat que la radioactivitat era realment perillosa si estàs pràcticament en contacte amb el mineral.

Com a conclusió personal, he ampliat moltíssim el meu coneixement sobre aquest tema i veig un futur ple de nous descobriments, ja que l’LHC no està funcionant ni al 50 % de la seva capacitat. Amb el temps entendrem encara millor com funciona i com es va originar l’univers, de què està format i quin futur li espera.


Compartiu aquest projecte