Treballs premiats

El K-RAS com a biomarcador. El futur dels tractaments contra el càncer

El K-RAS com a biomarcador. El futur dels tractaments contra el càncer

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Mercè Rodoreda, l’Hospitalet de Llobregat
Autor/s autora/es: Júlia Saperas De Batlle
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Marta Marfil Sánchez


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius que he volgut assolir en aquest treball són:
1. Saber què és aquesta malaltia i què la causa.
2. Conèixer l’estat actual dels estudis, les investigacions sobre càncer i els
seus tractaments.
3. Saber com s’enfoca el futur d’aquesta malaltia.
4. Experimentar el que és una recerca a nivell de laboratori.
5. Conèixer alguns mètodes en la recerca biomèdica del càncer i demostrar
les hipòtesis formulades sobre aquests mètodes.
També, indirectament, fruit d’aquests objectius he volgut transmetre aquests
coneixements de manera didàctica i de fàcil comprensió per tal de fer arribar tot
allò que he aprés a tothom que llegeixi el meu treball.
Les hipòtesis de la part pràctica del meu treball són:
1. És possible aconseguir una millora del procediment d’extracció
d’un biomarcador, el K-Ras.
2. La PKC fosforila la K-Ras i es pot actuar sobre la PKC amb
substàncies químiques.

Metodologia

El primer que vaig fer al començar el meu treball de recerca va ser buscar informació sobre el càncer. Vaig decidir centrar-me en els últims descobriments i investigacions d’aquesta malaltia. Fent recerca vaig trobar que moltes de les entitats més punteres pel que fa a la recerca de tractaments contra el càncer són entitats molt properes a casa nostra, com és el cas de l’hospital clínic de la Universitat de Barcelona.
Un cop vaig saber això, vaig contactar amb el Doctor Josep Maria Estanyol per preguntar-li si hi havia algun projecte de recerca que estesessin realitzant des del seu laboratori en el que pugues participar.
El Doctor Josep Maria Estanyol em va proposar llavors participar en un dels projectes que estaven duent a terme al laboratori. Per fer-ho, primer de tot vaig fer recerca sobre els temes del projecte: el càncer, l’epigenètica, els biomarcadors i, sobretot, el K-Ras. Un cop feta la recerca necessària i quan el Doctor Estanyol ja m’havia explicat en que consistiria la meva feina en el projecte, vaig anar al laboratori a fer totes les pràctiques necessàries durant un més. A posteriori vaig redactar totes les pràctiques i procediments realitzats.
A l’acabar la part pràctica, vaig acabar de redactar i donar forma a tot el cos teòric del treball.

Conclusions

Un cop acabat el treball, puc dir que he assolit tots els objectius plantejats inicialment i he pogut comprovar les hipòtesis a partir de les quals he fet aquest treball.
Tot i que els resultats no hagin estat els que esperavem entots es experiments, sóc conscient de la importància dels experiments realitzats en la investigació que s’està duent a terme sobre el biomarcador K.Ras.
Després de tot crec que, tot i que els avenços en el coneixement i els tractaments de càncer són increïbles, encara queda molt per fer. És un camp que encara ens planteja milers de preguntes, i milions de maneres de respondre-les; i, que tot i que encara estem molt lluny, cada cop estem més a prop de solucionar aquests problemes.