Treballs premiats

El Mètode arqueològic i la seva aplicació

El Mètode arqueològic i la seva aplicació

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2013

Àrea: Arqueologia

Centre: Institut Manuel de Montsuar, Lleida

Autors: Joan Tuset Estany

Nivell educatiu: 2n Batxillerat

Tutors: Àngels Serrano Flò

 

L’objectiu principal del treball és donar a conèixer el món de l’arqueologia d’una manera entenedora i divulgativa, que estigui a l’abast de tothom i que trenqui alguns tòpics que ronden aquesta ciència. Donar a conèixer què és i perquè es duu a terme l’arqueologia, i de quina manera s’excava.

Aquest és un treball basat en la seva majoria en l’experiència personal. Així doncs, la part pràctica està treballada en primera persona, amb fonts de primera mà tal com documents i informació directa de l’excavació o simples converses amb arqueòlegs, així com l’excavació del jaciment en sí.

Pel que fa a la part teòrica, la recerca d’informació ha estat fàcil també, ja fos amb llibres o recerca de fonts escrites en general, com preguntant a persones properes amb molt coneixement del tema, que han estat sempre disposades. Ha estat fàcil trobar informació de primera mà i això ha facilitat molt la feina.

El treball, ja d’inici, no tenia una hipòtesi clara, així doncs, les conclusions són majoritàriament de l’excavació en sí, del que ha sortit i de les interpretacions que se’n poden extreure.

Cal dir que un jaciment és una cosa del tot imprevisible, de la qual no pots saber mai quan temps et portarà excavar-la ni què és allò que hi trobaràs. En aquest cas, un dels objectius arqueològics de la campanya era trobar la trinxera fundacional de la muralla tardana del fòrum. Aquest objectiu no es va acomplir per falta de temps, i l’excavació es deixà per a l’any següent. Tot i això, es va acabar de delimitar un més que possible pòrtic d’una illa de tabernes i es va ampliar la cala en gran mesura.

Vull remarcar també que aquest treball, en el seu moment (finals de 2012) era quelcom totalment inèdit (la part pràctica). És a dir, ningú havia escrit res encara sobre les excavacions d’aquell any, cosa que va fer que les fonts d’informació fossin estrictament les arqueològiques i no cap tipus de font escrita ni de conclusió ni interpretació de les excavacions, cosa que dificultava una mica la investigació.


Compartiu aquest projecte