Treballs premiats

El món dels celíacs

El món dels celíacs

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut de Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Farners
Autor/s autora/es: Olga Albó Vila
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Mercè Bofill Salló


Compartiu aquest projecte

Objectius

– Aprofundir en el coneixement de la celiaquia
– Investigar el nivell d’afectació arreu del món
– Reflectir els serveis que ofereixen les diferents associacions de celíacs
– Conèixer els darrers avenços científics

Metodologia

S’ha emprat el mètode científic per tal de fer la recerca i el processament de la informació.
En una primera fase, de preparació, s’han marcat els objectius i començat l’exploració, mitjançant consultes bibliogràfiques i informació de la xarxa. S’ha dissenyat i confeccionat un qüestionari per la recollida de dades. Finalment s’ha delimitat la mostra i realitzat l’enquesta pertinent.
En una segona fase, les dades han estat organitzades i transformades per poder realitzar càlculs gràfics i una comparativa de preus.
Finalment s’han interpretat i extret conclusions de la informació obtinguda i aquestes han estat plasmades en informe final de recerca.

Conclusions

El nombre de persones que pateixen alguna intolerància o al·lèrgia alimentària va en augment. El perquè el trobem en la manipulació genètica dels cereals, del blat, les hibridacions, els canvis en el terreny, el clima,… que s’ha fet al llarg dels anys. Les proteïnes d’aquests aliments han sofert molts canvis i els enzims dels humans no s’han adaptat.
Ara per ara, la dieta és el tractament únic i eficaç a l’hora de tractar la malaltia celíaca. Darrerament s’han produït avenços, sobretot per ajudar a detectar la presència o no de gluten en un aliment. També, n’hi ha en medicaments protectors per tal que la persona es pugui saltar la dieta en un àpat. El que s’està investigant, però encara no s’ha trobat, és un tractament que inhibeixi la intolerància o al·lèrgia. Cal tenir en compte, que continua havent-t’hi moltes persones sense diagnosticar.
A nivell social, la situació ha millorat. L’expansió del nombre d’afectats, ha fet que, en conseqüència, el coneixement i consciència de la MC fos més gran. Per contra, menjar sense gluten està de moda, s’ha convertit en una dieta alternativa per a moltes persones que decideixen no ingerir gluten.