Treballs premiats

El motor Stirling

El motor Stirling

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut s’Agulla, Blanes
Autor: Adrià Frigola Racero
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Marlén Durà Soler

 

 

Objectius:

D’entre els principals objectius que s’han plantejat inicialment alhora de realitzar aquest treball de recerca trobem:

 • Entendre les bases del funcionament del motor Stirling i investigar diferents aspectes del motor (components, aplicacions, avantatges/desavantatges, etc.)
 • Construir un motor Striling per a posteriorment:
 • Valorar si és realment una alternativa a la resta de motors.
 • Avaluar el grau de dificultat que comporta construir-lo.
 • Entendre més visualment el seu funcionament.
 • Determinar quins requisits essencials ha de complir perquè el motor assoleixi un rendiment òptim.

 

Metodologia:

Per realitzar aquest treball de recerca s’ha seguit un procediment que consta de dues parts (una de teòrica i una de pràctica).
Primerament, s’ha fet una investigació teòrica del motor Stirling en la qual, a partir de diverses fonts d’informació, s’ha cercat: la història d’aquest motor, la biografia de l’autor, els seus components, el seu funcionament, els principals tipus de motor Stirling existents, les seves aplicacions i, per acabar, els avantatges i desavantatges que comporta utilitzar-lo.
Posteriorment, s’han intentat aplicar aquests coneixements assolits a la part teòrica a la part pràctica(construcció d’un motor Stirling artesanalment). Per construir-lo, s’ha seguit un procediment científic-tecnològic, és a dir: s’han plantejat els objectius que es volien aconseguir i les hipòtesis sobre com es volia construir; a continuació, s’ha fet un recull dels materials i estris necessaris; s’ha seguit una metodologia pautada (incloent-hi imatges sobre l’evolució de la construcció del motor); s’han identificat els resultats obtinguts en acabar-lo (incloent-hi, també, imatges i, a més a més, un vídeo sobre l’experiment que ha resultat satisfactori, l’enllaç del qual és: https://www.youtube.com/watch?v=jk79a4rqXKc) i, finalment, s’ha elaborat una conclusió a partir dels resultats obtinguts.

 

Conclusions:

Les conclusions, presents també a la conclusió de la part pràctica i a l’epíleg del treball escrit, a les que s’han arribat en finalitzar el treball han estat resumint:

 • La seva construcció és difícil artesanalment, però fàcil industrialment.
 • Hi ha molts factors que cal tenir en compte a l’hora de construir-lo, ja que sinó no aconseguim que funcioni.
 • Poder valorar els punts forts i febles d’aquest motor (és format per mecanismes senzills, és a dir, resulta força econòmic construir-lo, és silenciós, pot funcionar amb energies renovables i no contamina el medi ambient; per contra, segellar el fluid de treball al cent per cent sovint és dificultós i la seva potència no és molt elevada).
 • S’ha aprés quines són les bases del seu funcionament de manera teòrica i hem aconseguit representar-ho visualment, mitjançant un experiment.
 • És un motor que, pràcticament, del no res en treu energia.
 • Cal seguir investigant en aquest camp per resoldre molts problemes que, tot i que ara no siguin molt notables, ho acabaran sent per a les futures generacions sinó ens hi posem ja.

Compartiu aquest projecte