Treballs premiats

El padró d’habitants de Vic de 1831 i 1889. Una mostra d’estadística de població

El padró d’habitants de Vic de 1831 i 1889. Una mostra d’estadística de població

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Història contemporània

Centre: Col·legi Sant Miquel dels Sants, Vic

Autors: Núria de Rocafiguera Montanyà

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Assumpta Vila Alsina

 

Els objectius principals d’aquest treball han estat: informatitzar els padrons municipals d’habitants de Vic dels anys 1831 i 1889 per facilitar consultes posteriors; obtenir una xifra de la població absoluta a la ciutat de Vic aquests anys; estudiar l’estructura, les professions i l’origen de la població, i desagregar per barris les dades demogràfiques globals.

Pel que fa a la metodologia emprada, he començat transcrivint els dos padrons d’habitants al programa Excel per disposar de les dades informatitzades. A continuació, he explotat les dades obtingudes del buidatge des d’un punt de vista estadístic, per mitjà de l’elaboració de taules i gràfics, que posteriorment he comentat i comparat. A més, no he tractat únicament les dades de manera global, sinó que les he desagregat per barris, i això m’ha permès també situar- les damunt de plànols de la ciutat. Per tant, he utilitzat fonts bibliogràfiques, estadístiques i cartogràfiques, treballades emprant diferents eines digitals.

Un cop finalitzat el treball, he aconseguit fer una transcripció completa del padró d’habitants de Vic de 1831 i una informatització parcial del padró de 1889, amb les dades que són més significatives en les consultes habituals i en el contingut del treball.

Amb el buidatge de les dades obtingudes he pogut concloure que durant la segona meitat del segle xix, la població vigatana es va estancar pel fracàs de la industrialització, que va representar la causa d’emigracions a altres poblacions més industrialitzades. Això també va repercutir en altres àmbits, com les professions: els obrers van perdre importància, en canvi va augmentar el nombre de comerços en els barris més cèntrics i d’artesans a la perifèria, i es va desenvolupar sobretot el ram de la pell. També cal destacar l’estructura demogràfica, pròpia d’un règim antic en tots els aspectes estudiats. La natalitat era molt elevada, sobretot l’any 1831, la població era principalment jove i hi havia molt poca mobilitat.


Compartiu aquest projecte