Treballs premiats

El pas del temps; Mas d’en Toni, Mas Claret

El pas del temps; Mas d’en Toni, Mas Claret

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut La Segarra, Cervera

Autora: Sabina Vall Farré

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Elena López Palomares


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal d’aquest treball era elaborar un recorregut històric del Mas d’en Toni, també conegut com a Mas Claret, dividit en tres etapes.

La primera és la que pertany als anys de mil 1656 fins al 1920.

La segona és el període en el qual la Congregació de Missioners Claretians Fills de l’Immaculat Cor de Maria va adquirir el Mas. En ella hi va succeir el fet del 19 d’octubre del 1936 i acaba el 1990, quan la Congregació en va realitzar la venda.

Finalment, trobem la tercera que és l’actualitat, des del 1990 fins al 2017.

Al voltant d’aquestes etapes tenia els objectius de descobrir els inicis del Mas, les famílies que hi vivien com a propietaris i masovers, conèixer la vida dels integrants de la Comunitat del Mas, el fet que del 19 d’octubre del 1936 i el propietari, cuidants i projectes que s’hi han dut a terme durant la tercera etapa.

Metodologia

La metodologia que he seguit per a realitzar la meva recerca, en la primera etapa ha estat la recerca documental a l’Arxiu Comarcal de la Segarra, el Registre de la Propietat de Cervera i el Casal Parroquial de Cervera. En la segona, també a estat la recerca documental a l’Arxiu Claret de Vic, complementada amb les fonts orals, ja que he realitzat vint entrevistes a diverses persones que tenen relació o vivències al Mas de la segona i la tercera etapa, com al propietari actual del Mas i algunes persones que hi han intentat dur a terme projectes.

A més a més, he utilitzat diverses fonts bibliogràfiques i recursos fotogràfics per il·lustrar dues de les tres etapes de la història del Mas, l’època en què pertanyia a la Congregació de Missioners Claretians Fills de l’Immaculat Cor de Maria i l’actualitat.

Conclusions

Després d’haver realitzat el treball de recerca, he vist com durant l’elaboració d’aquest he pogut introduir-me en el món de la recerca històrica i com tot aquest procés m’ha acabat fascinant.

 

A més a més, de la recerca documental que he realitzat, m’ha sorprès descobrir que Mas d’en Toni o Mas Claret no són els seus dos únics noms, sinó que durant la seva història n’ha tingut dos més que hagi pogut descobrir.

Tot i que no he pogut arribar a descobrir-ne els orígens, amb la recerca documental he arribat a tenir constància del Mas des de l’any 1656, quan era anomenat Mas Sabart.

Per una altra part, gràcies a la recerca documental que he realitzat durant el transcurs d’aquest treball, he pogut descobrir el món d’aquesta, ja que no coneixia les diverses tipologies de documents els quals considero que són molt interessants.

Finalment, crec que he aconseguit plasmar l’estat del Mas en les tres etapes de la seva història fent èmfasi en l’estat en què es troba actualment patint, un deteriorament progressiu.