Treballs premiats

El peu: mesures biomètriques

El peu: mesures biomètriques

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Príncep de Viana, Barcelona
Autor: Sergio Ruiz Vargas
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Jorge Orts González

 

 

Objectius:

Estudiar la viabilitat del disseny i construcció d’un sistema d’adquisició de dades biomètriques del peu amb un cost raonable.
Seleccionar uns sensors de pressió per a aquest dispositiu amb una resolució i reproductibilitat acceptables.
Aquest sistema ha de permetre una visualització gràfica de les dades obtingudes que sigui fàcil d’interpretar de forma intuïtiva, i que permeti la detecció de patologies i de la seva evolució amb tractaments de fisioteràpia i osteopatia.
El sistema ha de ser ergonòmic i ha de permetre una fàcil evolució cap a un enllaç sense fils amb l’ordinador.

 

Metodologia:

Hem treballat amb el mètode de projectes: partint d’una necessitat, amb uns requeriments, i després de realitzar una cerca d’informació, vàrem cerca solucions possibles i vam triar la que ens va semblar més interessant. En desenvolupar el disseny vam retroalimentar aquest procediment amb els resultats obtinguts (mètode d’assaig/error) fins trobar una solució òptima que hem avaluat i documentat exhaustivament.
El paper del tutor ha estat simplement de consultor i facilitador del material i recursos necessaris. Les periòdiques converses (entrevistes, mails, whatsup) entre alumne i tutor al llarg dels 8 mesos en que s’ha desenvolupat i avaluat aquest treball de recerca han servit per orientar i encoratjar l’alumne, que de forma autònoma ha portat a terme aquest projecte, obtenint una qualificació de 10 en la defensa del seu treball de recerca davant d’un tribunal de 3 professors durant 30 minuts amb preguntes del tribunal.

 

Conclusions:

L’alumne ha estat capaç de realitzar de forma autònoma una recerca de certa envergadura utilitzant els seus coneixements previs o adquirits en aquesta recerca en camps tant diversos com la microelectrònica, la biologia o la tecnologia industrial.
El producte obtingut, de baix cost, compleix tots els requeriments, és viable i té un cost baix. És original i cobreix una demanda real al mercat.
S’ha desenvolupat uns sensors de pressió propis amb un cost increïblement baix, abaratint molt el producte.
La connexió sèrie entre el sistema d’adquisició de dades i l’ordinador permet la visualització gràfica de les dades requerida i una fàcil adaptació a connexió sense fils mitjançant un mòdul bluetooth.
El sistema és flexible i amb grans possibilitats de millora: no seria difícil incorporar una memòria flash i un RTC I2C on enregistrar les dades per fer un seguiment tipus holter del comportament del peu del pacient en la vida diària.


Compartiu aquest projecte