Treballs premiats

El sector de la fabricació de pinso compost medicat

El sector de la fabricació de pinso compost medicat

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Enginyeria dels processos de fabricació

Centre: Col·legi Episcopal – Mare de Déu de l’Acadèmia, Lleida

Autors: Lluis Miquel Morell Batlle

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Annabel Salvador Magrí, Xavier Morro Vidal

Aquest treball de recerca presenta dos objectius:

– D’una banda, atès que el sector de fabricació de pinsos és desconegut i estrany per a la majoria de la societat del segle xxi, un dels objectius és donar a conèixer aquesta activitat, una indústria emergent que s’ha consolidat com un dels pilars fonamentals de l’alimentació humana. Alhora, també vull subministrar informació sobre la política de funcionament del sector: des del funcionament intrínsec d’una fàbrica de pinsos compostos fins a la legislació que regula aquesta activitat passant, per exemple, pels mètodes utilitzats per comprovar la qualitat òptima dels pinsos elaborats.

– D’altra banda, tenint en compte que alguns dels principals perills que el consumidor associa amb l’alimentació animal són les contaminacions creuades i la presència de residus medicamentosos en els pinsos subministrats al bestiar, l’objectiu restant és demostrar, mitjançant arguments verídics, experimentals i ben fonamentats, la hipòtesi següent: el procés industrial més òptim per a la fabricació de pinso porcí medicat és l’addició de medicament durant el procés de correcció de manera automatitzada i en una línia de producció independent en premescla.

Per aconseguir aquests objectius he aplicat la metodologia següent:

1. Per introduir-me en el sector de la fabricació de pinso, he buscat molta informació sobre el sector. A més a més, m’he entrevistat amb dos especialistes en el sector.

2. Per posar en pràctica els coneixements adquirits:

– He analitzat tres processos industrials i he elaborat els plànols corresponents mitjançant AutoCAD.

– He fet un experiment, la tècnica de les 5 plaques, per observar l’actuació d’un medicament en el pinso.

Si es divideix una línia de producció de pinsos compostos medicats en tres fases:

– No és òptim fer l’addició de medicament a l’inici de la línia de producció, ja que es contamina la resta de la instal·lació industrial. A més a més, l’establiment de dues línies de producció diferenciades per a pinso blanc no medicat i per a pinso medicat des de l’inici de la instal·lació industrial implicaria un cost econòmic significativament elevat.

– És òptim fer l’addició de medicament a la meitat de la línia de producció, ja que permet fabricar de manera aïllada i econòmicament rendible pinsos blancs no medicats i pinsos medicats, atès que l’establiment de dues línies de producció diferenciades per a pinso blanc no medicat i per a pinso medicat té lloc a partir de la meitat de la línia de producció.

– No és òptim fer l’addició de medicament al final de la línia de producció perquè, tot i que permet la producció aïllada de pinso blanc no medicat i de pinso medicat, comporta una despesa econòmica i de temps en relació amb el sector logístic i del transport, que ha de romandre aturat durant el procés de medicació del pinso compost elaborat.

En conclusió, queda corroborada la hipòtesi següent: el procés industrial més òptim per a la fabricació de pinso porcí medicat és l’addició de medicament durant el procés de correcció de manera automatitzada i en una línia de producció independent en premescla.


Compartiu aquest projecte