Treballs premiats

Elaboració de nanobiosensors per a la detecció del bacteri Escherichia coli

Elaboració de nanobiosensors per a la detecció del bacteri Escherichia coli

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2017

Centre: Escola Pia de Sarrià Calassanç, Barcelona
Autor/s autora/es: Anna Torrico Garcia
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Julià Hinojosa Lobato


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius principals del treball són elaborar un biosensor que sigui capaç de detectar E-coli, i utilitzar el biosensor per detectar la possible presència d’E.coli al riu Llobregat.
A més, també s’analitzen mostres d’aigua de la pluja i d’aigües residuals.

Metodologia

El treball s’ha portat a terme amb pràctiques a l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, amb l’ajut de l’investigador Alejandro Zamora, que em va proporcionar tant el material com les instalacions necessaries per dur a terme el meu treball i l’anàlisi dels meus experiments amb el biosensor.

Conclusions

L’elaboració dels biosensors és un procés relativament curt i molt econòmic respecte a mètodes actuals per a la detecció del bacteri.
Pel que fa als experiments que es duen a terme per comprobar el funcionament del biosensor, només s’hi han trobat complicacions amb les mostres d’aigües residuals, ja que segurament porten substàncies desconegudes que han espatllat el biosensor.
Tot plegat, resulta un mètode ideal per les zones on el bacteri resulta una amenaça a la salut pública, sobretot en nens menors de 5 anys.