Treballs premiats

Elaborem una aplicació

Elaborem una aplicació

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Manuel Sales I Ferré, Ulldecona
Autors: Maria Elena Budan, Viorel Ciohodaru, Laia Nos Fabregat, Enric Simó Queralt
Nivell educatiu: 4t d’ESO
Tutors: Lara Sancho Reverté

 

Objectius:

– Aprendre que és una aplicació i totes les seves característiques.
– Realitzar una aplicació funcional per a l’institut.
– Treballar en equip.

 

Metodologia:

La part teòrica ha estat la primera que hem efectuat, començant per definir els conceptes clau que necessitàvem per a l’execució de la part pràctica.
Posteriorment, hem realitzat unes enquestes per als futurs usuaris (incloent l’alumnat, famílies i professorat) amb la finalitat de conèixer els apartats i la informació que més ens interessa tenir a l’abast.
Un cop extreta la informació desitjada, hem començat a dissenyar l’aplicació amb els apartats més idonis i necessaris. Aquest pas l’hem dut a terme mitjançant una pàgina web anomenada ‘App inventor’.
En quart lloc, hem penjat l’aplicació a la Play Store, d’aquesta forma els usuaris poden descarregar-la i accedir-hi sense cap problema.
Per a donar-la a conèixer hem realitzat un codi QR d’accés directe a la Play Store. També ho hem anunciat a les reunions de delegats per a que ho comuniquin a tots els alumnes i, a més a més, hem fet  uns cartells publicitaris per a la web, i el Facebook del centre i per a penjar-lo en paper per alguns llocs del recinte escolar.

 

Conclusions:

Després d’haver acabat la nostra aplicació mòbil per al centre hem donat resposta als nostres objectius, així com a diferents qüestions o dubtes que ens han anat sorgint. Un d’ells qüestionava la nostra capacitat per a realitzar l’app, fet del qual estem molt satisfets, ja que amb l’ajuda del programa App Inventor2 hem pogut treure’n un resultat per damunt de les nostres expectatives.

Després de valorar els resultats finals, hem pogut observar que la millor manera de fer la nostra aplicació mòbil és òbviament amb el programa esmentat anteriorment. Un disseny senzill ha estat la nostra elecció, ja que és més fàcil d’elaborar i de que els futurs usuaris dedueixin el funcionament. Com a últim dubte, ha quedat bastant obvi no posar un preu a la descàrrega, ja que la majoria d’enquestats van respondre negativament aquest apartat.


Compartiu aquest projecte