Treballs premiats

Els boscos terapèutics

Els boscos terapèutics

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Joan Brudieu, La Seu d’Urgell
Autora: Elisenda Domenjó Fernández
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Queralt Gilabert Valls


Compartiu aquest projecte

Objectius

Arran d’aquest tema d’investigació, es van desplegar una sèrie de preguntes clau, respondre-les ha estat l’objectiu d’aquest treball.

Necessitava saber per què només els boscos madurs tenen potencial terapèutic. Què és allò què els atorga aquesta característica tan sorprenent? Com n’és de gran el ventall de possibilitats terapèutiques que poden oferir aquests boscos? És a dir, en quins àmbits de la salut humana poden arribar a tenir influència? I què és el que fa que en puguin tenir? I, en quina mesura?

D’altra banda, volia saber si tenim boscos d’aquestes característiques a Catalunya, si conseqüentment se’n té constància i, també,què s’està fent al respecte.

Per altra banda, també volia realitzar una enquesta amb l’objectiu de veure si aquests desperten interès i, per tant, si tota la inversió i l’esforç que es dediquen a aquests boscos poden arribar a ser productius i justificats. Volia descobrir què es pot fer per arribar a promocionar-los de manera que esdevinguin coneguts i comencin a ser vistos no només com a màquines de fabricar oxigen.

Metodologia

Aquest treball consta d’un marc teòric: Una part de recerca bibliogràfica, on s’intenta conéixer a fons com són aquests boscos, la seva estructura, els seus orígens i quin paper han desenvolupat al llarg de la història.

Consta també d’un marc experimental: A partir de tota la informació que vaig anar recopilant, vaig decidir que podria fer una aportació personal. I aquesta decisió va desencadenar el fet d’escollir un bosc amb potencial terapèutic i dissenyar-hi un itinerari, proposant d’aquesta manera com hauria de ser la ruta, tot analitzant les característiques del bosc en tractar-se d’una roureda.

Per acabar de fer una valoració dels boscos terapèutics, aquest treball no podria estar complet sense preguntar a diverses persones la seva visió sobre el tema. Es va intentar aconseguir que responguessin l’enquesta el màxim de persones possible i aquesta es va tancar amb 76 respostes vàlides. Això permet aportar força precisió als resultats.El conjunt dels enquestats va ser molt heterogeni quant a edat i nivell d’estudis, fet que enriqueix les respostes.

Conclusions

Després de tota la recerca, s’ha pogut constatar que hi ha una substància que sembla ser un dels principals agents que causen tota una sèrie de millores: Les Fitoncides. Uns tipus d’olis essencials o composts volàtils que són despresos per les plantes com a mecanisme de defensa contra qualsevol amenaça com els insectes, per exemple.

En diversos estudis realitzats majoritàriament al Japó (tot i que també se n’ha realitzat algun a Catalunya) s’ha demostrat un increment significatiu en el benestar general dels individus que n’han format part. Concretament, s’ha detectat un increment en el nombre de cèl·lules Natural Killer, un tipus de cèl·lula immunitària supressora de tumors.

La meva principal hipòtesi de com les fitoncides poden arribar a incrementar el nombre de cèl·lules NK, és que quan l’organisme entra en contacte amb aquesta substància volàtil dels arbres per a combatre els insectes, aquest ho reconeix com un agent extern que l’intenta combatre, i activa un mecanisme de defensa en incrementar aquest tipus de cèl·lules NK.

Altres estudis també demostren millores a nivell psicològic i en la disminució de la pressió arterial a nivells més òptims.

Queda plasmat en els resultats de les enquestes que una immensa majoria (94,7%) té un interès indubtable per saber més d’aquests boscos, que des de sempre han estat vinculats, d’alguna manera, encara que no se’ls anomenés ‘boscos terapèutics’, al benestar, la relaxació i a tota una cultura de creença del poder curatiu de la natura.