Treballs premiats

Els castells del sud de Barcelona: Un nou atractiu turístic

Els castells del sud de Barcelona: Un nou atractiu turístic

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Joaquim Mir, Vilanova I La Geltrú
Autors: Eric Limones Bravo
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Isabel Martínez Torres

 

Objectius:

Els castells sempre han estat una part important del patrimoni històric i cultural de qualsevol territori.
Sempre m’han cridat l’atenció i és per això que comparant els castells de les nostres comarques i els d’altres llocs que he visitat, ja sigui a altres comarques de Catalunya, la resta d’Espanya o bé algunes zones d’Europa on jo he viatjat, com ara França, Itàlia, Suïssa i Àustria; m’he adonat que els nostres castells estan molt poc aprofitats turísticament parlant, és per això que el meu treball tenia com a objectius:

1. Analitzar i estudiar diferents aspectes dels castells de la meva comarca, el Garraf i les comarques veïnes: Baix Llobregat, Alt Penedès i Baix Penedès.
2. Conèixer l’opinió i predisposició dels diferents ajuntaments de les localitats on es troben els castells del meu estudi, per donar-los a conèixer, rehabilitar, adquirir, promocionar…
3. Elaborar una guia turística que permeti començar a acostar aquest important llegat històric a tothom.

 

Metodologia:

La primera part del treball consta d’un estudi del context històric. (Annex A)
La segona part ha estat un estudi detallat de cadascun dels setze castells que he treballat: situació geogràfica, història del castell, estructura arquitectònica, ús i estat actuals i una opinió personal després de cada visita als diversos castells. En aquest darrer punt, s’hi inclouen aspectes a millorar per part de l’administració.
La tercera part del treball consta d’una sèrie d’entrevistes als regidors de cultura i turisme dels ajuntaments implicats per tal de conèixer fins a quin punt, aquests estarien disposats a mantenir i promocionar el castell de la seva localitat. (Annex C)
Finalment, he elaborat una petita guia turística de setze castells que permetria començar a promocionar un nou tipus de turisme a la zona. Aquesta guia la presento en tres llengües: el català, el castellà i l’anglès. (Annex D)

 

Conclusions:

La conclusió a la que he arribat després d’haver fet el meu treball d’investigació és que la majoria de castells que he visitat fora de les nostres comarques estan promocionats turísticament, mentre que els d’aquí són, en bona part, desconeguts.

Crec que els nostres castells es podrien promocionar molt més i  jo voldria començar a fer-ho amb la meva guia turística. Amb això espero contribuir a la millora del turisme cultural de Catalunya, de la nostra zona i que aquesta no només sigui destinació de platja, com ho ha estat fins ara, ni terra de vins, com es coneix el Penedès, sinó pugui arribar a esdevenir una terra de sol, platja, vins i castells.


Compartiu aquest projecte