Treballs premiats

Els corresponsals: els cronistes de la realitat internacional

Els corresponsals: els cronistes de la realitat internacional

Detall

Àmbit temàtic: COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Edició: Premiats 2012

Àrea:  Periodisme

Centre: Aula Escuela Europea, Barcelona

Autors: Víctor Costa Orpinell

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Maria Muñoz Ferreiro

 

1) Forjar una percepció consolidada, contrastada i aprofundida de quina ha estat, quina és i quina serà la realitat del corresponsal durant els pròxims anys.

2) Investigar els fonaments d’aquesta branca periodística i analitzar fins a quin punt els factors condicionants, com la mundialització, l’intrusisme o la crisi econòmica, influeixen en el desenvolupament de les corresponsalies.

3) Demostrar la necessitat, l’eficàcia i la viabilitat de la figura del corresponsal en un moment de profunda crisi d’identitat del periodisme i dels mitjans de comunicació.

4) Recollir els testimonis i les vivències de periodistes implicats des de diversos mitjans i plenament convençuts del valor afegit que aporten les corresponsalies.

5) Estudiar quin és el seu mètode de treball depenent de les fonts d’informació, el mitjà de comunicació i les noves tecnologies.

6) Determinar quin tipus de contacte hi ha entre el corresponsal i la societat i en quina mesura intervé en la transmissió d’informació i en la percepció dels fets de l’espectador, oient o lector.

7) Analitzar les revoltes de Tunísia i Egipte com a punt de referència per comprovar la rellevància de tenir periodistes desplaçats que informin directament la nostra societat.

8) Concloure i justificar quina és la funció del corresponsal al segle xxi com a comunicador i transmissor.

El mètode emprat durant el treball es fonamenta en: objectius, hipòtesi, part teòrica i part pràctica. Un cop establerts els objectius, vaig formular la meva hipòtesi en forma de pregunta de recerca presentada de la manera següent: quina és la funció dels corresponsals en el món plenament globalitzat del segle xxi, són comunicadors i transmissors? Per respondre a la pregunta era imprescindible dividir el treball en dues parts: una de teòrica i una altra de pràctica. La part teòrica es basava en una recerca bibliogràfica i en una anàlisi del context del corresponsal, i la part pràctica consistia en les entrevistes fetes a corresponsals i enviats especials i en l’estudi de les revoltes de Tunísia i Egipte a través de l’anàlisi de documentals, notícies i imatges de diaris, revistes i altres mitjans de comunicació. Era precisament en l’experiència dels mateixos periodistes i en el focus bèl·lic ubicat al Nord d’Àfrica on la pregunta de recerca adquiria realment sentit. Vaig utilitzar en gran manera la feina feta d’anàlisi de llibres escrits per corresponsals, com memòries o relats de les seves vivències, per endinsar-me encara més en la temàtica, i també les respostes de les entrevistes fetes a diversos corresponsals, de les quals vaig extreure gran quantitat d’informació. Al mateix temps, vaig consultar sovint alguns documentals i pàgines web dedicades al periodisme i a les corresponsalies, que m’informaven de qualsevol notícia d’actualitat. També em va ser molt útil la informació obtinguda de la televisió, la ràdio i la premsa com La Vanguardia, El Periódico, El País o Público, a més del premi Cirilo Rodríguez, destinat a corresponsals o enviats especials espanyols a l’estranger.

El corresponsal és un comunicador que aporta un valor afegit. Els sentits són els precursors del seu periodisme, la raó és el fonament de la seva crònica. No oblida mai la connexió existent entre la ciutat on està destinat i la regió on informa. En el món plenament globalitzat sumit en una forta crisi econòmica i periodística, el corresponsal està infravalorat per tots els mitjans que el consideren una despesa fàcilment substituïble per enviats especials, freelance o notícies d’agència. En les corresponsalies del segle xxi es conserva l’essència del periodisme del segle xx però tota la resta canvia: mètode, forma i llenguatge. La informació extreta dels ciutadans és fonamental en qualsevol corresponsalia, la informació elaborada pels ciutadans pot ser útil i complementària però en cap cas indispensable per a la realització d’una crònica. No es pot considerar periodisme però tampoc intrusisme. S’han de potenciar i promocionar les corresponsalies en les noves tecnologies i xarxes socials com Facebook o Twitter amb l’objectiu de generar expectació, debat i repercussió mediàtica, i alhora fomentar l’esperit crític. Durant les revoltes esdevingudes al Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà al llarg del 2011, s’ha evidenciat la importància del periodisme internacional i dels mitjans de comunicació juntament amb les noves tecnologies com a nucli de mobilització i difusor actiu de la informació. El corresponsal és un representant del mitjà per al qual treball i simultàniament un testimoni que ofereix una percepció entenedora, contrastada i aprofundida de la realitat internacional.


Compartiu aquest projecte