Treballs premiats

Els ocells de Manlleu

Els ocells de Manlleu

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2012

Àrea:  Zoologia

Centre: Institut Antoni Pous i Argila, Manlleu

Autors: Guillem Rius Taberner

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors:    Albert Pedro Font

 

L’objectiu és conèixer la situació actual dels ocells a Manlleu i preservar-los a llarg termini. Per tant, conèixer el nombre d’espècies detectades a Manlleu, saber quines espècies hi podem trobar segons l’època de l’any i com varien les diverses poblacions, conèixer quines diferències hi ha entre les que nidifiquen i les que hivernen, i quina és la distribució de les espècies nidificants i el nombre de parelles.

La metodologia ha consistit a fer mostratges de camp durant cadascun dels dos períodes (hivernada i nidificació). En cada observació s’han omplert els diferents paràmetres d’una fitxa de camp, com l’espècie, el nombre d’individus, la distància des de la qual s’ha observat l’ocell, etc.

La metodologia utilitzada en el cens d’ocells hivernants és la que utilitza la SEO per elaborar l’Atlas de las aves invernantes en España. Consisteix a seguir un recorregut representatiu de cada un dels tres ambients estudiat i anar fent transsectes individuals de 15 minuts, anotant tots els ocells detectats durant aquest període, vistos o sentits i sense distingir-ne el sexe. S’ha de diferenciar entre els situats dins o fora de bandes amples de 25 m paral·leles a la nostra línia de progressió. Per completar la informació dels ocells hivernants també s’ha participat en el cens d’ocells aquàtics hivernants i també s’han fet controls periòdics d’ardeids i corbs marins a la joca de la Devesa.

La metodologia utilitzada en el cens d’ocells nidificants ha estat la mateixa que practica el Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) de l’ICO. Consisteix a anotar en la fitxa de camp tots els ocells detectats, distingint entre mascle o «altres» (femelles i joves). També es diferencien els situats entre tres bandes paral·leles a la nostra línia de progressió, que són: < 25 m, 25-100 m, i > 100 m. A més a més, s’han fet escoltes de nit per detectar quines espècies nocturnes viuen al municipi.

Fins al moment a Manlleu s’han detectat 194 espècies d’ocells. De les quals 65 les podem trobar al municipi durant tot l’any. A l’hivern hi trobem fins a 68 espècies d’ocells. Entre 65 i 67 espècies nidifiquen dins els límits municipals.

Els controls a la joca de la Devesa han permès observar que els corbs marins poden ser fidels a la mateixa zona d’hivernada. També s’ha observat que l’agró blanc (Casmerodius albus) a l’hivern a Manlleu manté una població numèrica alta.

Així mateix, s’ha comprovat que a l’hivern augmenta el nombre d’individus de moltes espècies com el pinsà (Fringilla coelebs), però també n’hi ha d’altres que disminueixen respecte a la primavera, com el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla).

El cens d’ocells nidificants ha permès observar que les espècies es distribueixen al municipi segons els seus requeriments ecològics. N’hi ha que són abundants i que es distribueixen per tot el municipi i n’hi ha que són molt escasses i que es troben en punts molt localitzats.

La conclusió general és que Manlleu és un municipi amb un patrimoni ornitològic ric però que cal conservar.


Compartiu aquest projecte