Treballs premiats

Els processos creatius

Els processos creatius

Detall

Àmbit temàtic: FILOSOFIA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut El Cairat, Esparreguera

Autores: Laia Bogunyà Bermúdez, Joana García Matas

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutor: Sebastià Anguera Martorell


Compartiu aquest projecte

Objectius

El nostre objectiu principal abans de començar el treball era entrevistar a diferents personatges d’àmbits molt variats per tal de comprovar si el procés de treball que seguien era igual en tots ells. A partir d’un vídeo que debatia la relació entre la creativitat i la intel·ligència anomenat El poder de la mente: la intel·ligència vam qüestionar-nos si aquests dos conceptes eren proporcionals, d’aquí va sorgir un segon propòsit, comprovar si aquest era vertader o fals. Durant el desenvolupament d’aquest va sorgir un nou objectiu: comprovar si els alumnes de batxillerat de la branca humanística eren més creatius que no pas els del cientificotecnològic o social ja que crèiem que els alumnes de la branca científica estaven més pautats que no pas els de la humanística i que aquests últims disposaven de més llibertat per crear.

Metodologia

Vam començar informant-nos de quines eren les fases del procés creatiu a partir d’un treball proporcionat pel nostre tutor, en Sebastià. Un cop assabentades sobre el tema, vam començar a contactar amb diferents personatges per tal d’entrevistar-los. Durant aquest procés se’ns va acudir, però, passar un test als nostres companys per tal de comprovar el seu nivell de creativitat. Acabat aquest propòsit vàrem continuar amb el nostre objectiu principal. Quan vam tenir totes les nostres entrevistes fetes vam començar a analitzar-les una per una i extreure les nostres conclusions a través de comparar-les.

Conclusions

A partir de la nostra investigació hem pogut dur a terme el nostre objectiu principal, entrevistant a un total de deu especialistes provinents tant de l’àmbit artístic com científic i finalment hem observat que la nostra hipòtesi de que els processos creatius d’un artista i un científic eren iguals o semblants, era gairebé en la seva totalitat certa.

L’altre propòsit que ens havíem marcat, que consistia en la creença de que l’alumnat de la branca humanística de batxillerat era més creatiu que no pas el de les altres, a partir d’un test creat per nosaltres va resultar ser totalment errònia, ja que un cop finalitzat el treball vam veure que aquesta premissa era un tòpic que ens havíem creat nosaltres mateixes i ens vam adonar que l’alumnat de la branca científica, segons el nostre criteri, posseïa la variable creativa més desenvolupada.

Finalment, si bé parlàvem d’un tercer objectiu que era que la intel·ligència i la creativitat són proporcionals, hem de ser franques i dir que no hem pogut arribar a portar-lo a terme, ja que per avaluar el nivell d’intel·ligència i creativitat d’un individu, no tenim els coneixements suficients.