Treballs premiats

Els somnis i la consolidació de la memòria

Els somnis i la consolidació de la memòria

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Psicobiologia

Centre: Col·legi Maristes Champagnat, Badalona

Autors: Meritxell Gómez Martínez

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Isabel Jódar Aguilera

 

Els meus objectius a l’hora d’investigar consistien a donar resposta a preguntes sobre com s’originen els somnis i quina relació tenen, si és que en tenen, amb el procés de consolidació de la memòria.

Les hipòtesis que em vaig proposar van ser, en primer lloc, què somiem cada nit. A partir d’aquí volia determinar si és possible somiar més d’un cop. La segona hipòtesi és que només podem somiar durant la fase REM. Finalment, la hipòtesi més destacada afirma que els somnis estan relacionats amb el procés de consolidació de la memòria, i que per això els somnis són incoherents i fragmentats. En conseqüència, vaig decidir fer un treball de camp per demostrar empíricament la relació existent entre els somnis i la consolidació de la memòria.

L’experiment consistia a fer una sèrie de proves que mesuressin el grau de consolidació de la memòria al llarg de la nit per comparar les diverses fases del son. Tenint en compte que la fase NREM es concentra en les primeres hores de son i que la REM domina en les darreres, vaig decidir establir uns intervals de tres hores que fossin representatius de cada fase. Els tests els vaig fer abans i després de cada interval per poder establir una comparativa entre els resultats obtinguts abans i després d’NREM i els obtinguts abans i després de REM.

Les proves que vaig preparar consistien en una paired-associate memory task i una mirror tracing task. La primera és una prova que mesura el grau de consolidació de la memòria episòdica. Consisteix a memoritzar una llista d’associacions de paraules en un temps de dos minuts per, a continuació, escriure’n tantes com en puguis recordar. D’aquesta prova vaig fer quatre tests, de manera que per a cada interval feia servir una llista de paraules diferent amb l’objectiu d’evitar barrejar els resultats d’NREM i de REM.

La mirror tracing task, per la seva banda, és una prova que mesura la memòria procedimental. Consisteix a intentar resseguir el diagrama d’una figura (en aquest cas una estrella) mirant només a través d’un mirall i provant de no sortir-se dels marges. Per a aquesta prova només vaig necessitar tres tests, ja que es tractava de mesurar una habilitat motora.

Les conclusions d’aquest treball són que, encara que no siguem capaços de recordar-ho, somiem entre quatre i sis vegades cada nit. La segona hipòtesi ha estat refutada, ja que els somnis no són exclusius de la fase REM, sinó que també es pot somiar durant la fase NREM. Finalment, és cert que els somnis estan relacionats amb el procés de consolidació de la memòria, ja que els somnis són el producte de les interferències en el procés de consolidació de la memòria episòdica que tenen lloc durant la fase REM. Els elevats nivells de cortisol inhibeixen la resposta de l’hipocamp, fet que provoca l’activació aleatòria de fragments de records. El cervell ajunta aquests fragments i crea un argument o fil conductor que els doni sentit, i això origina els somnis. Per això els somnis són tan fragmentats i incoherents, tot i que mentre somiem no ens adonem d’aquestes incoherències perquè el còrtex prefrontal està desactivat.

Això ens permet afirmar que els somnis no tenen significat psicològic per si mateixos. És la nostra manera d’analitzar els nostres propis somnis el que proporciona aquesta informació psicològica sobre un mateix i que sovint acostumem a atribuir erròniament als somnis.


Compartiu aquest projecte