Treballs premiats

Els videojocs independents: l’altra banda de la moneda

Els videojocs independents: l’altra banda de la moneda

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Juan Manuel Zafra, Barcelona
Autor/s autora/es: Pau Martí València Griñó
Nivell educatiu: Quart d’ESO
Tutors/es: María del Pilar Menoyo Díaz


Compartiu aquest projecte

Objectius

Aquesta investigació pretén analitzar (encara que sigui de manera limitada) la situació actual del mercat dels videojocs independents i el seu futur més pròxim, per corroborar així la seva viabilitat professional.
És una investigació impulsada per les ganes de donar a conèixer a la gent el potencial del videojoc més enllà del l’entreteniment; és també un projecte de conscienciació envers la capacitat dels videojocs en àmbits que no se solen tractar, principalment els artístics i expressius.

Metodologia

La meva recollida de dades es basa en una triangulació de 3 fonts d’informació:
Qüestionari:
-Està dissenyat amb Google Drive, una eina que permet dissnyar qüestionaris de manera gratuïta. Vaig proporcionar l’enllaç a totes les persones de 1r a 4rt d’ESO que vaig poder en el meu centre. El qüestionari va estar actiu 9 dies.
SteamSpy:
-És una base de dades que proporciona dades de tots els jocs d’Steam. Com la pàgina web et proporciona el full de càlcul, jo ‘només’ vaig haver d’arreglar les dades i interpretar-les.
Preguntes per e-mail:
-Per demanar l’opinió als professionals, vaig enviar e-mails a diversos d’ells sol·licitant-los ajuda, i alguns d’ells em van respondre.
Exactitud de dades:
-Mostra de 369 persones || 115 respostes || 99% confiança i 10% de marge d’error estimat.

Conclusions

-Com havia previst, tant la diferència entre la quantitat de gent que coneix els videojocs indies i la que no com la distribució de la quantitat de ‘propietaris’ que aquests tenen en major part són abismals.
-La gent coneix molts menys els videojocs independents que els que finançats per publishers. (Entenent per gent a persones amb el perfil determinat de les persones enquestades, que tenen unes característiques determinades: interval d’entre 12 i 16 anys, de Barcelona, etc.)
-La major part dels jugadors (70%) són jugadors de consoles de sobretaula o de mòbil.
-Segons les respostes dels companys en quant als jocs que coneixen podem afirmar que tal com pensaven no coneixen gaire els jocs indies, però els coneixen més del que em pensava, per tant aquest sector és un sector minoritari, però no fins al punt que ens havíem imaginat.
-També puc afirmar que els companys d’ESO de l’institut juguen majoritàriament amb el mòbil i les consoles de sobretaula.