Treballs premiats

Emprenedoria i ciència: és viable la comercialització de l’aigua del Glorieta i d’altres indrets?

Emprenedoria i ciència: és viable la comercialització de l’aigua del Glorieta i d’altres indrets?

Detall

Àmbit temàtic: QUÍMICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Química analítica

Centre: Institut Fonts del Glorieta, Alcover

Autors: Albert Domingo Senan

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: David Serra Siuro

 

El principal objectiu establert inicialment era fer un simulacre d’emprenedoria utilitzant els conceptes de química assimilats durant el batxillerat. Es tractava de centrar-me en una idea i presentar un projecte amb prou credibilitat per aconseguir el finançament necessari per crear una empresa. La idea havia de sorgir a partir dels coneixements adquirits en la matèria de química a l’institut. Les proves i les comprovacions pertinents les he fet al laboratori del mateix centre.

La idea escollida va ser muntar una planta embotelladora d’aigua a la zona geogràfica on es troba l’institut. Per fer-ho, vaig triar diverses fonts naturals on fer diferents proves, amb la finalitat de demostrar la potabilització i la comercialització d’aquestes aigües.

Tenia un termini de quatre mesos per obtenir un informe que pogués ser presentat com a idea emprenedora. El període de temps comprèn des del final de l’estiu fins a les acaballes de la tardor. Vaig programar cinc visites a les fonts escollides per recollir una mostra de cada una. En cada font vaig mesurar les propietats físiques de la mostra in situ amb un lot de sondes. Abans de 24 hores, vaig analitzar la composició química de l’aigua al laboratori de l’institut, utilitzant tècniques d’anàlisi que es corresponen en la totalitat al currículum de batxillerat.

Vaig escollir tot un ventall d’aigües de marca comercial coneguda per comparar-ne la composició amb l’obtinguda de cada font. En les conclusions he demostrat la potabilitat de l’aigua en cada una de les fonts, i quina seria la comercialització més òptima per a l’aigua de cadascuna.


Compartiu aquest projecte