Treballs premiats

Energia undimotriu a la costa brava

Energia undimotriu a la costa brava

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Col·legi Les Alzines, La Creu De Palau
Autors: Maria Ripoll Oliveras
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Judit Acín Fontané

 

Objectius:

L’objectiu principal d’aquesta monografia és estudiar el funcionament de tots els mecanismes capaços d’obtenir l’energia de les onades del mar, anomenada energia undimotriu, per així respondre a la següent pregunta d’investigació: Quin seria el sistema que optimitzaria l’energia de les onades a la Costa Brava?

 

Metodologia:

Per tal de realitzar aquest treball primer vaig buscar informació de tots els mecanismes i el seu funcionament, això em va permetre conèixer més a fons el tema escollit. Després d’haver recollit tota la informació necessària, vaig estudiar quin seria el sistema que optimitzaria l’energia de les onades de la Costa Brava. També per poder realitzar la part experimental vaig visitar Sant Feliu de Guíxols, poble situat a la Costa Brava, a on l’any 2011 hi van instal·lar un dels mecanismes d’aprofitament de les onades. A més a més, vaig fabricar una boia de disseny propi per poder mesurar l’altura de les onades. Finalment, perquè l’estudi fos més fiable vaig obtenir les dades de les onades de la zona escollida a la web de ports de l’estat.

 

Conclusions:

Després d’haver recopilat tota la informació necessària, he fet un estudi de cada un dels dispositius i he arribat a la conclusió de què el que millor s’adaptaria a les característiques de l’entorn estudiat seria la Columna d’aigua oscil·lant, tot i que degut a què el mar Mediterrani té uns nivells lineals de costa molt baixos i, per tant, no és òptim per a cap tecnologia.


Compartiu aquest projecte