Treballs premiats

Era Colom de nació catalana?

Era Colom de nació catalana?

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Història Moderna
Centre:    Institut Alfons Costafreda, Tàrrega
Autor/s autora/es:    Joan Cardona Salcedo
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Montse Duran Purgimon

 
S’ha amagat durant cinc-cents anys l’origen de Colom. No hi ha manuscrits de Colom on es digui clarament el seu origen. Aquest fet relacionat amb un personatge tan notori és estrany d’entrada. Per què no es coneix el seu origen? Hi ha d’haver raons ocultes importants i raons d’Estat importants als segles XV i XVI que aconsellaven dissimular els seus orígens. Per què s’ha manipulat així la història? Per què gran part de la documentació colombina ha estat espoliada i manipulada? Com és que els hereus, fills, de Colom es barallen amb la Corona de Castella sobre els drets i privilegis del descobridor en uns plets colombins que duren trenta anys? De les múltiples teories que parlen de l’origen de Colom (tesi  anglesa, tesi corsa, tesi castellana, tesi gallega, tesi basca, tesi portuguesa, tesi grega, tesi noruega, tesi croata, tesi catalana, tesi italiana), només es poden considerar serioses avui dia dues: la tesi genovesa i la tesi catalana. Hi ha moltes teories, doncs, sobre l’origen de Colom. No s’ha trobat escrit clarament d’on era. Se l’ha anomenat moltes vegades l’home de les mil cares. La teoria oficial segueix sent la genovesa, que sovint s’aguanta per un fil (Riera 2006, 3). Les teories que defensen la catalanitat de Colom tenen la virtut de donar resposta a alguns dels misteris que envolten l’almirall. El treball pretén indagar els punts febles de la teoria genovesa i aposta per la coherència de la teoria catalana, amb un transfons polític clar.

Ha calgut manejar molta bibliografia i obra de recerca per veure els arguments de les dues teories. És llarga la llista d’historiadors colombins que han treballat el tema de Colom. És important llegir les teories dels historiadors més importants i contraposar-les. M’ajudaran també publicacions i revistes locals on es parla del tema i la realització d’una conferència per part d’un historiador colombí que es va realitzar al meu poble. Tota aquesta recerca està guiada per un bon pla de treball, fitxes de llibres, notes de consultes i recollida de dades, gràfics i documentació que ajuden a entendre la proposta catalana.
La realització d’entrevistes als principals estudiosos del tema colombí a la península ibèrica aportaran frescor al treball i la visió no moltes vegades coincident dels diferent investigadors. Malauradament per falta de temps i mitjans no s’inclou cap entrevista a investigadors italians o defensors de la teoria genovista. La posada en comú de les diferents entrevistes ha permès veure com la política i la ideologia interfereix en la investigació històrica..

A partir de les entrevistes realitzades s’ha pogut veure que la majoria d’autors consultats estan a favor de l’orígen català de Colom, tot i que alguns entrevistats neguen o posen en dubte aquesta teoria, com són Consuelo Varela del CSIC, i J.A. Lorente. Curiosament els tres personatges neutrals pel seu origen, Merrill, Ulloa, Irizarry, es decanten per la teoria catalana. També  no deixa de ser curiós que els dos investigadors no catalans i sí espanyols entrevistats neguen o posen en dubte la teoria catalana. J.A. Lorente no es mulla alhora de dir l’origen del descobridor, justificant-ho que ell no és historiador, però si que coincideix amb Consuelo Varela amb el tema de l’escriptura i el llenguatge mariner. Pel que fa al seu tema, que és la investigació de l’ADN de Colom no pot aportar dades. Crec que el “dit” de Colom assenyala cap a zona de parla catalana, perquè la història queda molts més lligada. Fa de molt sospitar que el Colombo genovès passés de botiguer a mariner de la nit al dia, i l’altra és que aquest Colombo no escriu mai en italià. Crec que en tot aquesta temàtica de Colom hi hagut molta manipulació i censura per part de Castella. Era un personatge de família noble, i de cap manera potser una persona pobra que amagava els seus orígens tal i com diu Consuelo Varela. Tothom coincideix a dir que escrivia molt bé, privilegi de la classe alta en l’època, tenia molts coneixements nàutics, matemàtics i es va casar amb la filla del rei de Portugal. És un tema que queda obert, perquè per interessos encara es posen moltes traves a la investigació. No hi ha història objectiva sense ideologia i en el cas de Cristòfol Colom es pot veure molt clar.


Compartiu aquest projecte