Treballs premiats

És possible reduir el cost de la factura elèctrica de l’institut?

És possible reduir el cost de la factura elèctrica de l’institut?

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Duc de Montblanc, Rubí
Autors: Christian Ato Hervás, Albert Vitoria Gracia,
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Josep Llordella Porredon

 

 

Objectius:

L’objectiu principal del treball, com ja s’ha comentat, ha estat esbrinar si era possible reduir el cost de la factura elèctrica del centre, tot i que a un altre nivell també ha estat necessari endinsar-se en el coneixement de les instal·lacions elèctriques i d’altres aspectes de caràcter més legal, relacionats amb els contractes de subministrament i la facturació d’aquest tipus de serveis.

 

Metodologia:

El mètode de treball emprat ha estat condicionat al fet de poder respondre a la pregunta del títol, i per això s’ha plantejat en dos enfocaments. Pel primer, s’han estudiat totes les factures elèctriques que ha rebut l’institut en els darrers anys d’ambdós comptadors de subministrament elèctric. S’ha considerat com a rellevant la dada del valor del maxímetre de cada factura, que és el pic del valor de la potència màxima consumida en tot un mes. Conèixer aquest valor ha permès saber quanta potència es consumeix realment per així poder plantejar una reducció del valor de la potència contractada, fet que es traduiria en una rebaixa de la factura elèctrica.
D’altra banda, en un segon enfocament, mitjançant un aparell anomenat OWL Wireless Electricity Monitor, es va poder mesurar la intensitat del corrent que passa per un cable en un moment determinat. Fent el producte de la intensitat mesurada per un valor de tensió que l’usuari fixa prèviament (en aquest cas 230 V, que és la tensió estàndard de la xarxa elèctrica) s’obté una bona aproximació de la potència activa. Gràcies a aquest fet vam poder tenir una bona idea de la potència consumida pels diferents aparells (fotocopiadores, màquines dispensadores, alimentadors WiFi, etc.) o fins i tot els llums dels passadissos, determinant així quina és la potència real que el centre consumeix i quines mesures es podrien prendre per reduir-la.

 

Conclusions:

Després d’haver realitzat aquest estudi, es pot donar per resposta la pregunta inicial d’aquest treball, sobre la qual ha girat tot: ‘És possible reduir el cost de la factura elèctrica de l’institut?’. Com s’ha vist, és possible, i s’ha mostrat bàsicament dues maneres de fer-ho. La primera manera consistiria en reduir el consum d’aparells elèctrics al centre, els quals es considerava al principi que el seu consum era insignificant, però s’ha demostrat que en tractar-se d’un consum continuat (24/24), aquest és rellevant.
La segona manera és, potser, la més complicada i la que més dificultats presentaria a l’hora de dur-se a terme, i consistiria a reduir la potència contractada per períodes. Caldria veure si el centre té la capacitat de reduir la potència per períodes i negociar la possible reducció amb la comercialitzadora/distribuïdora actual del subministrament.
No s’està parlant d’imports astronòmics de reducció però si que no són menyspreables en els temps que corren. Com a reflexió, quants diners es podrien estalviar si aquest estudi es pogués dur a terme i aplicar-ne les millores en tots els centres educatius i públics?


Compartiu aquest projecte