Treballs premiats

Es pot entrenar la memòria?

Es pot entrenar la memòria?

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2017

Centre: Col·legi Badalonès, Badalona
Autor/s autora/es: Júlia Lafoz Liñán
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Juan Antonio Segovia Maldonado


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal que s’ha buscat satisfer en aquest treball de recerca ha estat respondre la qüestió ‘Es pot entrenar la memòria?’.
A banda de poder respondre aquesta pregunta, el treball també té com a voluntat:
– Ampliar el coneixement que es té sobre aquesta capacitat.
– Prendre consciència de la importància que té la memòria en el nostre dia a dia.
– Conèixer quins són els factors pels quals la memòria es veu més afectada i algunes malalties relacionades.
– Posar en pràctica el mètode científic.
– Elaborar un model d’exercicis per tal d’entrenar la memòria.
– Extreure unes conclusions que responguin a la pregunta inicial plantejada oferint-ne solucions.

Metodologia

En primer lloc, s’ha dut a terme una recerca d’informació per tal de conèixer la neuroanatomia de la memòria, el seu funcionament, els tipus que hi ha, els factors que la condicionen i algunes malalties i distorsions relacionades.
En segon lloc, s’han dissenyat uns tests de memòria. Aquests s’han passat a uns individus amb la finalitat de mesurar-ne la seva capacitat de memorització abans i després d’haver fet uns exercicis d’entrenament basats en l’estimulació cognitiva.
Per últim s’ha realitzat un estudi dels resultats obtinguts per tal de donar resposta a la pregunta inicial ‘Es pot entrenar la memòria?’. També s’han fet entrevistes a tres professionals per tal d’aprofundir més sobre el tema i tenir una visió científica. Finalment, s’han dissenyat uns exercicis que poden servir com a model per entrenar la memòria.

Conclusions

La conclusió principal que s’ha obtingut a partir de l’estudi que s’ha realitzat és que sí que es pot entrenar la memòria, i de fet, és convenient fer-ho si volem evitar tenir oblits constants en un futur proper. També s’han extret altres conclusions com ara:

– La memòria s’autogestiona a ella mateixa, ja que decideix quina informació s’ha de recordar i quina és irrellevant. Per tant, és probable que inconscientment oblidem informació que resulta insignificant per a nosaltres.

– La memòria és una capacitat condicionada per diversos factors, dels quals alguns, com per exemple la manca de son, l’estrès, el consum de drogues i l’abús d’alcohol poden afectar-la directament i produir un impacte negatiu.

– S’ha pogut observar el simple fet d’evitar el sedentarisme, pel que fa al cervell, ja és significatiu per al bon funcionament de la nostra memòria, ja que mantenint un cert nivell d’activitat i mitjançant l’estimulació cognitiva podem millorar la condició de la nostra memòria.