Treballs premiats

Estudi de la composició dels cossos amilacis del cervell humà

Estudi de la composició dels cossos amilacis del cervell humà

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2018

 

Centre: Institució Cultural Catalana Súnion, Barcelona

Autora: Berta Vilaplana Pelegrí

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutor: Sebastià Benejam Rios


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius del treball són:

– Determinar la presència d’ubiqüitina als corpora amylacea (CA).

– Determinar la presència de p62 als CA.

– Determinar la presència de GS als CA.

En cas d’obtenir resultats positius en els anteriors apartats, també s’abordarà el següent objectiu:

– Estudiar la possible colocalització d’ubiqüitina, p62 i GS als CA.

 

 

 

 

Metodologia

La metodologia emprada ha estat:

Tècniques d’immunofluorescència en seccions hipocampals de cervell humà i microscòpia de fluorescència.

Conclusions

Les conclusions extretes dels resultats d’aquest treball són:

– Els corpora amylaces (CA) presenten ubiqüitina en la seva composició

– Els CA presenten p62 en la seva composició

– Els CA presenten GS en la seva composició

– La ubiqüitina i la p62 colocalitzen als CA, majoritàriament a la perifèria però en  alguns casos també en la totalitat del cos.

– La ubiqüitina i la GS també poden colocalitzar en els CA, de forma majoritàriament perifèrica. Tot i així, alguns CA mostren únicament marcatge d’ubiqüitina o únicament de GS.

– La p62 i la GS colocalitzen només en alguns casos i majoritàriament ho fan a la perifèria dels CA.

– La presència d’ubiqüitina i de p62 i la seva colocalització reforça la idea dels CA com a elements de neteja del SNC.

– La presència de GS als CA fa pensar que aquest enzim seria el responsable del  creixement dels CA.