Treballs premiats

Estudi de la incidència actual del curanderisme a les comarques del Baix Ebre i Montsià

Estudi de la incidència actual del curanderisme a les comarques del Baix Ebre i Montsià

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Ramon Berenguer IV, Amposta
Autora: Àngela Martí Pellisé
Nivell educatiu: CFGM
Tutora: Salomé Aguilar Bonavida

 

 

Objectius:

El meu interès va començar quan una noia més gran que jo em va explicar que havia visitat un curandero per curar-se d’un ‘cop d’aire’. Els mètodes utilitzats em van resultar força curiosos perquè jo he anat sempre al metge. Les noves generacions tendim a pensar que si un fet no és demostrable, no és coneixement i com aquesta metodologia no es pot corroborar preferim la medicina convencional. Per aquesta raó vaig decidir realitzar l’estudi sobre els curanderos, ja que aquesta forma de guarir malalties era totalment desconeguda per a mi.
Temps enrere a gairebé tots els pobles hi havia guaridors i encara ara en alguns d’ells n’hi podem trobar. Em vaig plantejar per què actualment persisteixen. És la medicina convencional incapaç, per les raons que sigui, de satisfer totes les necessitats terapèutiques de la població?
Si això és així, i atès que a la zona existeix encara una llarga tradició de medicina popular, la hipòtesi que es planteja en aquest treball és si la medicina tradicional continua avui dia sent important per a la població i quin és el perfil d’usuari que la utilitza amb més freqüència.
Per tant, la qüestió a estudiar en aquest treball de recerca és quina és la incidència actual del curanderisme a les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

 

Metodologia:

Primerament, es recopilarà informació de diverses fonts (llibres, premsa, documentals, revistes especialitzades, pàgines web, etc.) per tindre una base sobre el tema a tractar. S’analitzarà les diferències que actualment existeixen entre el curanderisme i la medicina convencional. Per poder realitzar aquest treball serà útil fer un estudi de camp amb alguns dels guaridors de les terres de l’Ebre, i també enquestes a la població per determinar quin és el perfil d’usuaris d’aquest servei. Per finalitzar, s’entrevistarà dos llicenciats en medicina, un antropòleg i una terapeuta per saber què opinen sobre els mètodes utilitzats pels curanderos, tan diferents als de les seves professions.

 

Conclusions:

A partir dels resultats obtinguts en les enquestes realitzades a la població de les comarques del Baix Ebre i Montsià, s’ha pogut arribar a les següents conclusions. Actualment els curanderos continuen sent visitats malgrat les millores en la medicina acadèmica, ja que un 47% de la població total enquestada hi ha anat alguna vegada. La gran majoria han fet ús dels remeis tradicionals per malalties lleus o de tipus psicosomàtic. Això és degut, en part, al poc temps que pot dedicar un metge a la seva consulta o per la influència del context familiar i social del malalt. Factors com la formació acadèmica o la situació econòmica no repercuteixen a l’hora de determinar el perfil d’usuari que va a un curandero. Un factor que sí influeix és la fe, ja que la majoria que confien en la capacitat curativa del sanador són creients.
Un fet curiós és que al Montsià el perfil d’usuari que més ha anat al curandero són els majors de cinquanta-cinc i seguidament els menors de vint anys. Es pot observar com els avis passen aquesta tradició als seus néts i això pot fer que aquesta pràctica perduri malgrat que la ciència avanci.


Compartiu aquest projecte