Treballs premiats

Estudi de la variabilitat de dues comunitats planctòniques del litoral català

Estudi de la variabilitat de dues comunitats planctòniques del litoral català

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA
Edició: Premiats 2013

Àrea:  Bioquímica i Biologia Molecular
Centre:   Institut Pere Vives I Vich, Igualada
Autora: Cristina Balcell Santacana
Nivell educatiu:  2n Batxillerat
Tutors:   Josep Maria Casas Busquet

Des d’un primer moment, tenia clar que volia elaborar un projecte de caire científic i en especial biològic, tot i que no em decidia per cap aspecte en especial. Finalment, vaig optar pel plàncton. Un dels motius que em va cridar l’atenció va ser el coneixement imperfecte, per falta de descripcions prou acurades i pel poc ús de criteris taxonòmics basats en les diferències bioquímiques i taxonòmiques del plàncton respecte la seva gran importància. Aquest fet em va suggestionar a esbrinar la seva riquesa i valor subestimats. Un altre dels motius pels quals vaig triar aquest tema va ser el tipus de metodologia que hauria de desenvolupar per a la realització del projecte. És un treball que a simple vista sembla bàsicament pràctic, d’observació i d’experimentació, però a la vegada té un profund rerefons teòric pel que fa al coneixement dels organismes planctònics i a la part d’estadística. El plàncton era un tema totalment desconegut per a mi, de manera que, vaig haver d’informar-me acuradament, a partir de llibres, enciclopèdies i articles diversos il•lustrats amb nombrosos dibuixos i fotografies. Aquestes últimes van ser fonamentals per al reconeixement dels diferents i abundants grups planctònics i alhora per a la difícil tasca de classificació.

Una vegada familiaritzada amb el plàncton em vaig disposar a començar el treball de camp, la pràctica. Per fer la comparativa vaig recollir sis mostres representatives i algunes repetides per a possibles imprevistos, tres a Tarragona, a la nit, matinada, i migdia ; i tres més a Sant Antoni de Calonge en els mateixos espais horaris.

La metodologia que vaig seguir va ser la següent: a partir d’un bongo ¿xarxa- filtrava l’aigua de mar, mentre caminava per la costa durant 10 minuts i amb la mostra resultant classificava els organismes planctònics, sobretot de zooplàncton ¿plàncton animal-..

La realització del treball de recerca la considero una forma autodidàctica d’aprenentatge la qual m’ha proveït d’uns valors d’esforç i superació personal.

Aquest resultat mostra clarament que la quantitat d’organismes depèn de les condicions geogràfiques del lloc on viuen. La major claredat de l’aigua, les característiques del fons marí, els nutrients, la poca contaminació… podrien ser els principals causants de l’alt índex de biomassa a diferència de Tarragona. Si els màxims de biomassa es donessin per igual en una hora concreta a les dues zones, seria la zona horària la responsable de les variacions planctòniques.

No només he après les pròpies conclusions del treball, sinó que a més he pogut experimentar el privilegi de treballar amb professionals, d’aproximar-me al món científic i de la investigació, i de distingir i conèixer els diferents organismes planctònics, sobretot el zooplàncton amb l’ús de la lupa binocular, del microscopi, i de tota mena d’instruments de mesura.


Compartiu aquest projecte