Treballs premiats

Estudi de l’habitabilitat dels exoplanetes de la Via Làctia

Estudi de l’habitabilitat dels exoplanetes de la Via Làctia

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2015

Centre: Escola Garbí Pere Vergés, Esplugues de Llobregat
Autor: Daniel Allepuz Requena
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutor: José Luís Sal Castro

 

Objectiu:

L’objectiu principal d’aquest treball és saber si els exoplanetes habitables són freqüents a la Via Làctia.
Per complir aquest objectiu he separat la recerca en altres subobjectius:

  • Dissenyar un algoritme que a partir de característiques físiques d’un exoplaneta valori la seva habitabilitat en forma d’un índex numèric comprès entre el zero i la unitat.
  • Dissenyar una aplicació informàtica que em permeti aplicar de forma ràpida i el més automàtica possible aquest algoritme a un conjunt d’exoplanetes tan extens com es vulgui.
  • Utilitzant l’aplicació desenvolupada, aplicar l’algoritme al conjunt dels exoplanetes confirmats.
  • Fer una selecció dels exoplanetes més potencialment habitables analitzant el resultat de l’algoritme. Fer extrapolacions dels resultats a nivell galàctic per extreure conclusions de l’habitabilitat de la nostra galàxia.

 

Metodologia:

La metodologia emprada ha estat la següent:

  1. Fer recerca bibliogràfica sobre els requeriments perquè un exoplaneta sigui habitable. Seleccionar aquells requeriments que es puguin mesurar quantitativament i que aquestes mesures estiguin disponibles.
  2. Definir un índex de potencial d’habitabilitat (HPI). Dissenyar mètodes per avaluar numèricament els requeriments perquè un planeta sigui habitable.
  3. Escollir un llenguatge de programació i elaborar un programa capaç de dur a terme les operacions necessàries. Primer una versió que em permeti continuar ràpidament amb la recerca i després una dirigida al públic en general.
  4. Escollir la base o bases de dades d’on extreure les dades de cada exoplaneta. Calcular l’ HPI per a tots els exoplanetes d’aquesta o aquestes bases de dades. Ordenar els exoplanetes d’ HPI més alt a més baix i seleccionar els primers.
  5. Fer una recerca d’estudis publicats sobre cada un d’aquests exoplanetes.
  6. Sabent la fracció d’exoplanetes potencialment habitables de la mostra analitzada, fer extrapolacions i calcular quants exoplanetes potencialment habitables poden haver a en la nostra galàxia.

 

Conclusions:

Els resultats són que d’un total de 1126 sistemes planetaris estudiats, he identificat 16 amb un o més exoplanetes potencialment habitables. Fent un seguit d’extrapolacions a nivell galàctic tenint en compte articles publicats sobre l’abundància relativa dels diferents tipus d’exoplanetes, s’arriba a la conclusió final que a la Via Làctia hi ha 8 mil milions d’exoplanetes potencialment habitables.
També, com a conclusió es calcula un dels paràmetres de l’equació de Drake, que serveix per fer-nos una idea de quantes civilitzacions extraterrestres podríem arribar a detectar.


Compartiu aquest projecte