Treballs premiats

Estudi dels mastocitomes en gossos

Estudi dels mastocitomes en gossos

Detall

Àmbit temàtic: AGRICULTURA I VETERINÀRIA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Castelló d’Empúries, Castelló d’Empúries
Autor: Pau Ayensa Irusta
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: M. Assumpció Aurich Costa


Compartiu aquest projecte

Objectius

Aquest treball cerca l’obtenció d’una base teòrica sobre els mastocitomes- el tumor que s’hi estudia-, a fi d’estudiar-ne alguns aspectes clínics tals com la tipologia del tumor, o la seva histologia. Un cop aquesta base sigui obtinguda, l’objectiu serà contrastar aquesta informació teòrica amb casos pràctics, de pacients de al Clínica Veterinària Canis, per tal de confirmar, refutar, o ampliar alguns dels aspectes de la recerca sobre aquest tumor. Concretament, els aspectes que es contrastaran seran la raça del gos, l’edat en què va aparèixer el tumor, el sexe de l’animal, la localització del tumor, el tractament seguit i la supervivència o no de cada pacient.

 

 

Metodologia

La metodologia d’aquest treball ha resultat en, principalment, una primera recerca teòrica sobre aquests tumors en el llibre de referència de tumors en gossos, el Withrow and MacEwen’s Small Animal Clinical Oncology. Un cop recopilada la informació teòrica sobre aquest tumor, he procedit d’anar a la sucursal de la Clinica Canis a Figueres, on he contrastat 5 casos pràctics, més tardanament ampliats a l’Hospital Veterinari Canis de Girona, on el total de casos s’eleva a gairebé uns 20.

Conclusions

Comparant la totalitat dels casos, hem pogut confirmar que el grau histològic afecta en les possibilitats de supervivència dels individus, que els gossos mestissos tenen una molt gran incidència o que races com els bòxers o els labradors són grans patidores d’aquesta dolència. Altres paràmetres semblen contradir-se amb els estudis actuals, com la trobada d’una major incidència femenina o en edats més joves que les estipulades teòricament. Finalment, algunes troballes mereixerien una major investigació, com ara la major incidència en les extremitats dels gossos o bé el cas de l’abortament de la cria d’una gossa embarassada que tenia un mastocitoma. D’ambdos casos en donem una possible explicació al treball.