Treballs premiats

Estudi ecològic de basses de Tiana

Estudi ecològic de basses de Tiana

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Centre d’Estudis Mireia, Montgat

Autor: Javier Alfaro Retamero

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Eva Pla Rabés


Compartiu aquest projecte

Objectius

– Fer una recollida de mostres d’aigua (estanys, tolls i altres extensions d’aigua) en tres moments diferents al llarg de l’any per veure si hi han canvis en la composició química i característiques físiques de l’aigua així com conèixer les poblacions de diferents espècies que allà hi habiten.

– Analitzar les característiques químiques i físiques de les basses, com també les biològiques, per poder determinar el nivell de salubritat de l’aigua i la seva biodiversitat.

– Aprendre i agafar pràctica de tècniques, eines i procediments a seguir en un

laboratori.

– A part de tot el vocabulari, ecologia i altres conceptes que necessàriament he d’aprendre per poder portar a terme el treball.

 

 

Metodologia

Per esbrinar les característiques dels diferents mostreigs de les aigües vaig seguir un procediment utilitzant materials i eines concretes tant en el moment de fer la recollida de l’aigua com en el laboratori. També em vaig haver d’organitzar per no fer una única recollida de mostres i poder fer un seguiment de com variaven les aigües al llarg de l’any.

En aquest punt hi han les anàlisis dels llocs d’extracció (longitud, amplitud, fondària, tipus de sòl, etc) i les dades obtingudes de fer les anàlisis química i física.

Els factors que vaig tenir en compte per fer l’anàlisi física van ser:

– Color

– Olor

– Transparència

– Temperatura

Observant les dades d’aquesta anàlisi ja et pots fer una idea del nivell de salut i biodiversitat de l’aigua.

Per obtenir dades de la composició de les basses va ser molt més complex, però les dades tenen una major importància, donat que són més específiques i molt més objectives. Aquestes van ser:

– Nitrits (NO 3 )

– Nitrats (NO 2 )

– Duresa total (gH)

– Amoni (NH 4 )

Conclusions

En aquestes aigües només vaig trobar macroinvertebrats que poden habitar quasi tot tipus d’aigua, és a dir, organismes resistents a certs nivells de contaminació que per a la resta d’organismes resultarien mortals. Exemples podrien ser els quironòmids o els culícids.

Això no és gens bo, perquè ens indica que les condicions de les aigües no permeten que hi habitin éssers menys tolerants a alteracions en el nivell de pH, duresa total, nitrits.

Malgrat tot, s’ha de tenir en compte que les aigües eren estanys i tolls. Per tant, el nivell de salut és bo, ja que els nivells baixos d’oxigen o l’excés de nitrits són producte de l’absència de plantes aquàtiques i microorganismes que facin la fotosíntesi. Les condicions meteorològiques van resultar més mortífer que un augment en la concentració de pH o nitrits.

En general, la meva primera impressió del treball de laboratori fou negativa, ja que es un treball que pot arribar a ser pesat per resultar molt mecànic, repetitiu i amb poca acció. Pots estar fàcilment mitja hora mirant mostres sense trobar res d’interès. Però, a mesura que anava fent hores, cada vegada em semblava més emocionant quan trobava organismes que no havia vist fins ara i el temps se’m passava més ràpid.

Fent un treball amb estanys, tolls, fonts, depens moltíssim del clima i la meteorologia. I això ha quedat reflectit en aquest, degut a la forta sequera d’aquest any. M’hauria agradat poder extreure una conclusió de la salut de tots el punts, però no em va resultar possible.