Treballs premiats

Estudi i comparativa de la potabilitat de les aigües del Llobregat

Estudi i comparativa de la potabilitat de les aigües del Llobregat

Detall

Àmbit temàtic: QUÍMICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Química analítica

Centre: Centre d’Estudis Gresol, Terrassa

Autors: Anna López Selva

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Laura Crespi Serrano

                Josep Puy Juanico

 

Aquest treball de recerca té com a objectiu principal l’estudi d’una part de les aigües del Llobregat, concretament des del naixement fins a la desembocadura. També he buscat informació sobre els valors químics d’algunes aigües minerals que actualment hi ha al mercat i he fet una comparació i valoració pel que fa a la qualitat d’aquestes aigües i les del Llobregat.

Quant a la metodologia del treball, es pot diferenciar una part de recerca bibliogràfica i una altra d’experimental. En la primera explico els paràmetres més importants per fer una analítica de l’aigua en termes de potabilitat. També especifico la situació de cada punt del riu i la seva importància, incloent-hi una petita part de geologia per valorar-ho millor. Per acabar, he inclòs una explicació de la classificació de la qualitat de les aigües potables, així com els valors permesos per la legislació i les característiques que ha de complir una aigua perquè es pugui comercialitzar, és a dir, sortir al mercat.

La part experimental, que és la més rellevant, consisteix a determinar experimentalment sis paràmetres fonamentals en la qualificació d’una aigua. Les anàlisis les he fet al laboratori de contaminació d’aigües Intexter, adjunt a la UPC, al Campus de Terrassa. Cal tenir present que no ha estat possible analitzar tots els paràmetres essencials per qualificar una aigua, d’aquesta manera no es troba cap dels indicadors biològics.

Les conclusions del treball han estat les següents: a Castellar de n’Hug s’han trobat unes aigües molt pures en tots els paràmetres analitzats. De la mateixa manera, per poder afirmar amb més precisió la potabilitat i, per tant, la comercialització corresponents, caldria determinar els paràmetres restants. Sorprèn que els resultats d’alguns paràmetres del Prat, com la terbolesa i els clorurs, siguin inferiors als resultats obtinguts a Olesa de Montserrat. Segons l’enginyer de la planta això és degut a l’augment del cabal del riu en aquest últim tram i a l’acció d’altres mesures preventives, com depuradores i la instal·lació d’un col·lector de sals.

Així doncs, l’aigua del Llobregat és una aigua no potable, per tant, ha de passar per la planta de tractament d’aigua de Sant Joan Despí per potabilitzar-la i poder ser distribuïda per l’àrea metropolitana. Amb tots els estudis realitzats durant la recerca he après diverses tècniques analítiques, la importància de la potabilització de l’aigua i el camí per arribar-hi. Ha estat un treball molt profitós per endinsar-me en el món de l’enginyeria química.


Compartiu aquest projecte