Treballs premiats

Fèlix Figueras Aragay, alcalde represaliat de la Segona República a Olesa de Montserrat

Fèlix Figueras Aragay, alcalde represaliat de la Segona República a Olesa de Montserrat

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut El Castell, Esparreguera
Autor: Guillem Figueras Bartés
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Blanca Mampel Ayuso

 

 

Objectius:

Aquest treball pretén explicar i deixar constància d’una història personal en el marc de la Segona República i de la Guerra Civil Espanyola.
Dos són els principals objectius plantejats:

  • Estudiar, esbrinar i donar testimoni d’uns fets històrics oblidats pel pas del temps mitjançant el recorregut personal del meu besavi patern, Fèlix Figueras Aragay, afusellat el 1939 a Olesa de Montserrat.
  • Recopilar tota la informació possible sobre la vida i l’activitat política del meu besavi durant la II República i la Guerra civil i analitzar el per què de la seva execució i l’abast de la repressió franquista a Olesa de Montserrat.

 

Metodologia:

En aquest treball he emprat diferents tipus de fonts: orals, documentals, bibliogràfiques…
En les fonts orals he consultat aquelles persones que van viure aquests fets o bé que són familiars: és el cas del senyor Carles Roca i de Fèlix Figueras, el meu pare.
També ha estat important la recerca realitzada a l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa, ja que a les actes dels plens s’anoten la major part del fets que succeeixen en la vida política del poble. Vaig consultar les actes i vaig treure informació rellevant i també vaig revisar la correspondència durant aquests anys. Per altra banda, l’arxiu fotogràfic existent m’ha permès disposar de fotografies de l’època.
Les fonts bibliogràfiques m’han ajudat a contextualitzar aquest període de la nostra història i poder així, relacionar-lo amb els fets concrets que es produïren a Olesa de Montserrat. Per acabar, vaig consultar tots els documents, papers, fotografies i retalls de diari que la meva àvia i el meu pare havien anat guardant

 

Conclusions:

Amb aquest treball intentem aportar dades de com es va desenvolupar la repressió franquista a Olesa en els primers mesos de l’any 1939.
Podem concloure que el que s’anomena ‘judici de les vídues’ és un cas molt singular que explica també la singularitat de la repressió a Olesa, ja que possiblement va ser una de les poblacions que va patir una de les repressions més fortes.
El sistema social franquista va separar la societat entre els ‘afectos’, ‘indiferentes’ o ‘desafectos’, i la vida per a aquests sempre va ser molt pitjor que per als altres. L’assassinat de Fèlix Figueras va marcar per sempre els seus familiars, els va condicionar socialment, econòmicament i personalment.
En la majoria de poblacions la repressió va ser exercida per les mateixes persones del poble, que basant-se en rancúnies personals denunciaven els qui simpatitzaren o participaren en la República.
Fèlix Figueras no va sentir la necessitat, com molts, d’exiliar-se perquè no se sentia responsable dels fets esdevinguts. Però el franquisme castigà amb força a tots aquells que havien tingut un càrrec polític o sindical.


Compartiu aquest projecte