Treballs premiats

Fes teatre, descobreix-te

Fes teatre, descobreix-te

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Joan Puig i Ferreter, La Selva del Camp
Autora: Helena Fortuny Castellano
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Maria Remei Torrents Alberich


Compartiu aquest projecte

Objectius

Partint de la base que les teràpies psicològiques s’han valgut del teatre, és evident que aquest s’ha utilitzat com a mètode per aconseguir una millora de la salut mental i emocional de qui el practica. Sempre s’ha parlat d’aquesta funció terapèutica però últimament s’ha investigat que fer teatre pot tenir altres atribucions positives.

Així doncs, en el meu treball em proposo esbrinar si el fet de fer teatre aporta a les persones que el practiquen, millores en la relació humana. La meva intenció és explicar detalladament, a partir dels coneixements adquirits i d’experiències personals, quines intel·ligències es potencien fent teatre.

 

Metodologia

El procediment de recerca va començar amb l’estudi de la història del teatre. En aquesta anàlisi històrica, els autors teatrals del s. XX i XXI han estat la meva base teòrica per comprendre moltes de les tècniques vigents en l’ofici de l’actor. He cregut adient incloure en l’estudi teòric, l’enfocament terapèutic de la pràctica teatral, alguns mètodes teatreterapèutics i el tractament de les capacitats psicològiques que intervenen en la pràctica teatral, així com l’anàlisi de les intel·ligències múltiples, i en especial la intel·ligència emocional.

Pel que fa a la part pràctica, he realitzat una anàlisi i interpretació de la pel·lícula El patio de mi cárcel, en què es constata que el teatre té un valor transformador de la personalitat. També he assistit a una sessió de teatreteràpia a una escola teatral. Tot això, m’ha permès fer un estudi del procés que hauria de seguir un actor des dels seus primers assajos fins a la representació de l’obra.

He completat el treball amb entrevistes a actors professionals i hi he incorporat un estudi d’un assaig actoral. Finalment, he elaborat les conclusions a les quals he arribat.

Conclusions

En el recorregut de la història teatral, he apreciat les diverses funcions que ha anat adquirint el teatre, des de l’Antiga Grècia -amb el seu valor en el tractament de les emocions intenses-, el  caràcter moralitzador i educatiu a l’Edat Mitjana i també al Renaixement, l’expressió de sentiments en el Romanticisme, l’apropament a la vida quotidiana durant el Realisme… fins arribar a la gran diversitat de corrents del segle XX. A partir d’aquí, cada vegada es dóna més relleu a la creativitat i expressivitat en la interpretació teatral. En els últims anys, es mostren les capacitats educatives, psicològiques i terapèutiques del teatre.

Al llarg de la meva recerca pràctica, he constatat que en la pràctica teatral es desenvolupen una multiplicitat d’intel·ligències, com per exemple la interpersonal amb l’empatia i la intrapersonal amb l’autoconeixement. És per aquest motiu que considero que l’ensenyament hauria d’incloure, en les seves diferents etapes, el desenvolupament emocional dels alumnes. Per tant, concloc, de manera raonada i documentada, en la necessitat d’instaurar el teatre en l’educació.