Treballs premiats

Física aplicada al rem. Buscant la palada perfecta

Física aplicada al rem. Buscant la palada perfecta

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2015

Centre: Escola Elisabeth, Salou
Autor: Albert Duran Cabacés
Nivell educatiu: 1r de batxillerat
Tutor: Carles Ortiz Becerra

 

Objectius:

Els objectius d’aquest treball en són tres:

  • Conèixer totes les forces i acceleracions que actuen a la barca en el moment de remar.
  • Analitzar els factors que intervenen en la variació de velocitat al llagut català.
  • Determinar les característiques d’una palada que milloren la velocitat d’una embarcació respecte la convencional.

 

Metodologia:

El treball de camp ha consistit en un disseny experimental que s’ha basat en l’observació i l’anàlisi de dades. S’han determinat sis variables que influeixen en la velocitat de l’embarcació i per a cada una s’han realitzat diverses proves fent variacions en la manera de remar (per exemple diferents angles d’entrada del rem respecte la barca). En totes les proves s’ha fet una distància de 100 metres al port de Cambrils amb els mateixos remers (per no variar ni el pes ni la força). A cada repetició s’ha registrat la velocitat i les acceleracions que ha patit l’embarcació. A base d’analitzar les velocitats i el patró d’acceleració (les acceleracions positives i negatives que es produeixen a la barca amb un tipus determinat de palada), s’han aïllat les variacions de cada variable que afavoreixen la velocitat del bot. Finalment totes les variacions s’han unit en una palada ideal o perfecta, la qual posteriorment s’ha comparat amb la palada convencional fent una última prova per comprovar si realment és viable.

 

Conclusions:

En conclusió, la palada perfecta o ideal ha resultat ser més eficient respecte la palada convencional, ja que ha aconseguit millors velocitats. D’aquesta manera, queda verificada la hipòtesi.
En vers al primer objectiu plantejat, s’han aconseguit veure les forces i acceleracions que actuen a la barca, les quals estan citades al cos del treball.
Sobre el segon objectiu, s’han analitzat la majoria de factors que intervenen en la variació de velocitat al llagut català.
Finalment, s’han determinat les característiques d’una palada que milloren la velocitat d’una embarcació respecte la convencional. Aquestes són principalment l’ús de: 15º com a angle d’inclinació d’entrada del rem, 45º com a angle d’inclinació de sortida del rem, +2 cm com a posició del cos respecte el rem, 0º com a angle d’inclinació de la pala respecte l’eix vertical, x1 com a temps relatiu de tornada de la pala fora de l’aigua i 30 ppm com a ritme de palades.


Compartiu aquest projecte