Treballs premiats

Fisiopatologia i Biomecànica musculoesquelètica a l’activitat física

Fisiopatologia i Biomecànica musculoesquelètica a l’activitat física

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2017

Centre: Col·legi Inmaculada Concepció, Gavà
Autor/s autora/es: Andreu Cesari Ràfols
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Teresa Contreras Vega


Compartiu aquest projecte

Objectius

La meva motivació principal o idea inicial va ser poder demostrar mitjançant un estudi tant teòric (informació sobre el tema) com pràctic (treball de camp) quines eren les lesions més freqüents en el món de l’esport (segons unes certes variables imposades per mi) i aleshores mostrar al públic quines eren les millors tècniques de rehabilitació contrastant amb l’opinió dels enquestats.

Metodologia

Primerament, em vaig informar i documentar sobre tota la part teòrica relacionada amb les lesions, és a dir, anatomia i tractaments. A partir d’aquí, no he tingut pas cap problema a l’hora de buscar informació tant per Internet, com per llibres especialitzats o senzillament mitjançant preguntes a gent relacionada amb l’esport, la medicina i la fisioteràpia.
A continuació, amb la realització de l’enquesta, vaig voler matisar més el tema del treball, ja que no només volia trobar les lesions més comunes en el món de l’esport, sinó també en cada esport de manera individualitzada, cosa que crec que enriqueix més el projecte.
Finalment, com a recolzament per la exposició vaig aconseguir un parell de maquetes i una sèrie d’ossos trencats (els quals vaig reparar) per realitzar una presentació més visual i vistosa.

Conclusions

És difícil obtenir una conclusió final de tot el treball, perquè la investigació en si conté diferents conclusions extretes segons unes determinades variables que fan la recerca més precisa. A partir d’aquí he pogut descobrir les lesions més freqüents en el món de l’esport, i, a la vegada, de cada esport en concret. A més també he estat capaç de determinar amb l’ajuda dels usuaris de les enquestes els millors mètodes per a la recuperació, i, també, gràcies a l’ajuda del preparador físic Adrià Murciano he pogut elaborar un petit esquema sobre la prevenció de lesions.
Per tant, els objectius principals han estat completats amb notabilitat. No obstant, com acostuma a passar en el món de la investigació, s’ha donat el cas d’alguns resultats no esperats tant en la anàlisi de les enquestes com en la prevenció de lesions, que donen més qualitat i interès al treball. Aquest ha estat l’únic ‘problema’ amb el que m’he hagut d’enfrontar, i dic problema entre cometes perquè, en la meva opinió, dóna més riquesa al treball.
Sens dubte, he gaudit molt de l’experiència i crec que l’esforç, el temps, i la dedicació invertitits han tingut recompensa. Estic molt orgullós del resultat, que a mesura que anava evolucionant em sorprenia, ja que no m’esperava poder realitzar i sintetitzar tanta informació en un treball d’unes cinquanta pàgines.